Årskongres for ledere og chefer 2022

Vi gentager succesen fra sidste år, hvor en tredjedel af landets kommuner var repræsenteret. Det gør vi d. 28. og 29. september 2022. Sæt kryds i kalenderen til inspirerende input og netværk på Comwell Kellers Park i Børkop - i år med overskriften "Sæt velfærden fri - ledelse af fremtidens myndighed".

Der er brug for mere frihed, tillid, faglighed og sund fornuft fremfor detailstyring og procesregler. Sådan bliver tonen slået an i velfærdsaftalen og senest i statsministerens nytårstale, hvor landets kommuner bliver opfordret til at sætte borgerne og medarbejderne fri af bureaukratiet. Tiden er kommet til at gentænke myndighedsbegrebet. Men hvordan? Og hvad kalder det på i forhold til ledelse?

Ledelse af forandringer
Ledelse og styring spiller en helt afgørende og central rolle, når opgaveporteføljen ændrer og udvider sig med øgede krav til borgerinddragelse, selvvisitering der er på vej og medarbejdere som skal ”slippes fri”. Borgerne skal inddrages og have mulighed for at være kaptajn i eget liv, men der skal stadig træffes skarpe afgørelser indenfor lovens og økonomiens rammer og gives kvalificeret rådgivning. Det stiller øgede krav til de faglige kompetencer, men det kalder også på ledelse, der skaber balance i trivsel såvel som performance.

På årskongressen får vi en række bud på nye greb til styring og ledelse, der skaber balance i trivsel og performance i en hverdag med fokus på drift, udvikling og nye opgaver. Vi går skridtet videre fra ”best practice” eksempler og undersøger fremtidens ”new best practice”.

Bud på fremtidsscenarier
Du inviteres med op på en bakketop, hvor vi sammen med oplæg fra forskere, faglige debattører, borgere og eksperter skuer udover fremtidens velfærd og former en række konkrete bud på fremtidsscenarier. Fra et ledelsesperspektiv undersøger vi nye måder at understøtte og sikre borgernes selvbestemmelse og retssikkerhed, nye måder at styre økonomien og tilbyde hjælp – og sidst men ikke mindst et langt større fokus på forebyggelse og samspil med frivillighedssektoren og civilsamfundet.

Kongressen er for alle ledere, der har interesse i ledelse, når velfærden sættes fri. Vi har tidligere samlet en tredjedel af landets kommuner – særligt indenfor ældre-, sundhed- og de seneste år også socialområdet. Du kan forvente at få inspirerende oplæg fra hele landet, komme i dialog med borgere og eksperter med erfaring på området og få mulighed for at udvide dit netværk.

Glæd dig til to dage med netværk og oplæg fra blandt andet:

 • Sidsel Vinge – Konsulent, og debattør, tidligere forsker på ældre- og sundhedsområdet:
  “Myndighed som indgang til fremtidens sundheds- og omsorgsindsatser”
 • Finn Juliussen, forfatter, specialist og praksisdebattør, tidligere leder og behandler:
  “Med afsæt i bogen ‘Re-orientering’, et oplæg om myndighed som nøgle i koblingskompetent samskabelse”
 • Tine Rostgaard, professor ved Roskilde Universitet og Stockholm Universitet:
  “Fremtidens velfærdsudfordringer og bud på løsninger”
 • Dorte Iversen, tidligere distriktsleder, nu projektleder på Projekt Erantis, Ikast-Brande kommune:
  “Erfaringer fra projekt Erantis – myndighed hos udførernes selvstyrende teams”
 • Michael Bjørn, Direktør Social og Sundhed Assens Kommune:
  “Nye veje i BUM-modellen – erfaringer med en myndighed tæt på borgerne”
 •  Birgitte Vølund, Mette Søndergaard og Jette Bjerre, særlige videnspersoner indenfor demens og pårørendesamarbejde, personfaglig supervision og det at lede faglig udvikling:

  Det skal være bæredygtigt, når fagligheden sættes fri”

 •  Camilla T Dalsgaard, projektchef i VIVE og særlig vidensperson om kommunernes økonomistyring:

  “Forskellige visitations- og tildelingsmodeller og gode råd fra praksis”

 • Kathrine Schuman, ledelses- og organisationskonsulent, ekstern lektor på Aalborg Universitet:
  “Ledelsesgreb, når du skal skabe bæredygtige nybrud i myndighed”

 Årskongressen er stedet, hvor du som leder eller chef mødes med andre ledere på myndighedsområdet og får to dage med tid til fordybelse i tidens faglige tendenser og greb til udvikling af dit lederskab. Årskongressen finder sted midt i landet i omgivelser med plads til at kigge både indad og udad på Hotel Comwell Kellers Park i Børkop ved Vejle.