Årskongres for myndighedsledere- og chefer 2023

Sæt kryds d. 31. maj - 1. juni 2023 til årskongressen for myndighedsledere – ’Kompleks myndighedsledelse i en brydningstid’ Årets tema er ’Kompleks myndighedsledelse i en brydningstid’. Det er en brydningstid for hele ældreområdet, og hvordan fremtiden for myndighed ser ud tegner der sig lige nu forskellige billeder af. Hvilke myndighedsopgaver skal løses? Af hvem? Og hvilken rolle skal myndighed have ift. borgere, pårørende og samarbejdspartnere?

2023 byder på både en ny hovedlov og en ældrelov. På landsplan er mange kommuner i gang med at afprøve forskellige Buurtzorg inspirerede modeller med faste teams, hvor myndighed både rykkes tættere på udførerled – og i nogle tilfælde væk fra. Flere kommuner er på vej med at ’sætte velfærden fri’, og oven i disse forandringer, står området overfor store udfordringer med rekruttering og en ny regering, hvor det endnu er uklart, hvad fokus på frisættelse og besparelser konkret betyder.

Der er en bevægelse i gang ledelsesfagligt, som inviterer til, at vi som ledere arbejder med vores relationelle kompetencer og autencitet. Begreber som f.eks. psykologisk tryghed, forebyggelse af forråelse og italesættelse af ledelsesmæssig sårbarhed er på dagsordenen, fordi de understøtter trivsel, fastholdelse, læring og innovation.

Kompleksiteten af de mange forandringer i denne brydningstid stiller krav til myndighedsledelse. Ikke blot krav til hvordan I planlægger og udfører gennemtænkte og realistiske forandringer, men det inviterer også til, at I som ledere kigger indad og bliver inspireret i jeres eget ledelsesvirke.

Derfor vil vi på årskongressen, dag 1, sætte fokus på REALISTIKSE FORANDRINGER I EN BRYDNINGSTID og dag 2, sætte fokus på EN BÆREDYGTIG HVERDAGSLEDELSE.

 

Læs mere om programmet og tilmeld dig årskongressen her: https://substans-konsulenthus.dk/kursus/aarskongres-for-myndighedsledere-2023-kompleks-myndighedsledelse-i-en-brydningstid/