Årskursus 2017: Ny velfærd = ny identitet for myndigheden?

Vi valgte temaet "Ny Velfærd" til Substans' 18. årskursus, fordi vi ser, der er et paradigmeskift i gang i forståelsen af myndighedens rolle. Det får betydning for, hvilke opgaver myndigheden skal løse, og hvordan opgaverne skal løses i fremtiden.

Direktør for Sundhed- og Omsorgsafdelingen i Aarhus Kommune Hosea Dutschke startede årskurset ud med at fortælle, at velfærd ikke er, hvad det har været, idet han præsenterede erfaringer fra Aarhus Kommune – en kærlig kommune. Birgitte Nystrup Andersen, chef for visitationen i Herning Kommune, kunne supplere med, at borgerne heller ikke er, hvad de har været.” Det kræver ekstra fokus på de sociale kompetencer hos myndighedspersonerne.

Årskurset bestod også af fem forskellige workshops. På workshoppen hos Christina Bergsted Andersen fra Ankestyrelsen blev kravet om helhedsvurdering diskuteret. Ulla Lund Eskildsen fra KL satte erfaringsudvekling omkring Fælles Sprog III på dagsorden – og det blev tydeligt, hvor forskellige steder de danske kommunerne er i den proces. Der blev også bokset med delikate myndighedsdilemmaer i workshoppen ”Charlotte og Monopolet”, hvor tre ledere forsøgte at tackle nogle af deltagernes medbragte dilemmaer. Det dilemmafyldte myndighedsarbejde blev understreget af Nanna Mik-Meyers oplæg. Hun påpegede, at vi kan ikke fjerne dilemmaet, men vi kan forsøge at formindske det.

Helhed, samskabelse og frivillighed i myndighedsarbejdet var et gennemgående tema i mange af de to dages indlæg. Eva Sørensen, professor i offentlig ledelse og administration, satte en tyk streg under dette, da hun sagde:
”Alle er en del af løsningen, jeg er ikke hele løsningen.”

Afslutningsvis sluttede HR-chef hos Fårup Sommerland Jesper H. Jensen af med et brag af et oplæg. Han mindede deltagerne om at gå den ekstra mil, når det gælder både service og inddragelse af borgerne.

Vi ønskede med årskurset at inspirere til dialogen om udviklingen i myndighedsrollen, og en stor tak skal der lyde fra Substans til alle deltagerne og oplægsholderne for to lærerige og inspirerende dage på årskurset i Svendborg. Vi håber at se jer igen næste år!

Hør hvad partnere i Substans Karin og Charlotte fortæller om årsmødet

Se her hvad deltagerne på årsmødet siger til dagene i Svendborg