Efteruddannelse: Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv

På efteruddannelsen i Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv arbejder vi med myndighedspersonens kommunikative og relationelle færdigheder og kompetencer i mødet med borgere såvel som pårørende og samarbejdspartnere på tværs

Myndighedsrollen bevæger sig i retning mod mere faciliteterne karakter, hvor den professionelle skal kunne navigere i et spændingsfelt mellem rådgivning og vejledning, motivation og rehabilitering, serviceniveau og lovgivning. Det stiller krav til den professionelles kommunikative færdigheder. Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv er Substans’ kommunikationstræningsforløb til myndighedsprofessionelle.

Uddannelsen er målrettet myndighedspersoner, der har flere års erfaring med myndighedsfunktionen på det sociale- og sundhedsfaglige område, og som ønsker efteruddannelse eller en formelt kvalificerende uddannelse. Som myndighedspersoner forstås visitatorer, sagsbehandlende terapeuter og sagsbehandlere.

Formålet er at styrke deltagernes kommunikative kompetencer i mødet med borgere, kolleger, i teamet og med tværfaglige samarbejdspartnere, sådan at de bedre kan:

  • Håndtere dilemmaer, konflikter og pres fra forskellige sider, og samtidig overholde og håndtere lovgivningen.
  • Støtte, hjælpe og bidrage til borgerens udvikling, så myndighedspersonen igennem kontakten og kommunikationen træffer de gode og rigtige afgørelser i borgerens sag
  • Finde borgerens motivation, og forhandle med såvel borger som samarbejdsparter, så det rehabiliterende sigte kan lykkes i praksis
  • Styre og lede samtalerne med borgerne og møder med samarbejdspartnere, så er meningsfulde og sikre fremdrift

Kommende hold

Derudover har du mulighed for at tilvælge uddannelsen som diplommodul. Substans samarbejder med Københavns Professionshøjskole om diplommodul fra studieordningen “Modul Vf83: Kommunikation”, som svarer til 10 ETCS-point.

Du kan læse mere om ”Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv” her: https://substans-konsulenthus.dk/wp-content/uploads/Trin3-NY-1-inkl-rettelser_17102019.pdf