Fleksibilitet i en krisesituation – Mangler du hjælp til koordinering af beredskab?

Vi har i Substans besluttet at bidrage i denne svære situation ved at være fleksible og se ud over vores almindelige aflysningsbetingelser de kommende 14 dage. - Senest opdateret den 27. marts 2020

I Substans er vi, som alle andre virksomheder, præget af den helt særlige situation, vi står i med Coronavirus.

Vi har i Substans besluttet at bidrage i denne svære situation ved at være fleksible og se ud over vores almindelige aflysningsbetingelser de kommende 14 dage (Se evt. mere her). Den mulighed har mange af vores kunder grebet, og vi er i gang med at flytte undervisningsforløb og gentænke eller skubbe på de udviklingsforløb, som allerede er bestilt. Vi tænker nye fjernundervisningsmetoder og omlægger de oprindelige procesorienterede forløb, hvor mange medarbejdere samles, til  analyseopgaver med skriftlig afrapportering på baggrund af fx data og interview med nøglepersoner. På den måde forsøger vi sammen med kunderne at omlægge planlagte aktiviteter, sådan at det giver mening for alle parter.

Situationen giver dog også tid i kalenderne i de kommende uger, der kan bruges til andre opgaver. Så har du og din kommune brug for akut hjælp til projektledelse, styrings- eller koordineringsopgaver i krisen, har vi erfarne chefkonsulenter med rette kompetencer. Vi kan fx hjælpe med:

  • Understøtte kommunikation og beredskab ift. borgere, medarbejdere, samarbejdspartnere og myndigheder
  • Bistå tværgående koordinering i løn- og personaleafdelinger samt øvrige stabsfunktioner
  • Bidrage til styring af de kritiske funktioner på social- og sundhedsområdet
  • Konkrete indsatser ift. generelle ac-opgaver samt specifikke ledelsesopgaver

Har du spørgsmål til igangværende eller nye opgaver så kontakt os endelig. Vi har også tid til udvikling og tid til at drøfte jeres behov med jer.

Pas godt på hinanden.

Substansteamet