Brobyggende samarbejde med beskæftigelse

Temamøder til 82-netværket


Datoer

Modul 1: 9. december 2020

Tilmelding er bindende


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 28 83 55 79


Pris

DKK 595,-
ex. moms

Kursus

Er du ligesom os optaget af, hvordan paragraf 82 i serviceloven kan åbne op for nye praksisformer i det sociale arbejde. Har du ambitionen, og vil du inspireres med erfaringer fra praksis og med modeller til at skabe forandring i kommunes møde med borgere med behov for forebyggende indsatser? Så tag del i en af en række temamøder i 82-netværket.

På temadagen om det forebyggende samarbejde med beskæftigelsesområdet går vi i kødet på, hvordan vi løfter den sociale beskæftigelsesindsats med et samarbejde mellem § 82 og beskæftigelsesområdet. Udfordringerne handler især om at løfte den enkelte borgers handlekraft og motivation om at skabe nye veje til beskæftigelse og uddannelse med afsæt i borgers egne jobpræferencer og vilje til forandring. Temadagen tegner med afsæt i konkrete oplæg fra praksis et billede af mulige virkningsfulde tilgange og løsninger på udfordringerne.

Temadagen afholdes med Slagelse Kommune som vært på Posthuset – Vækst og Innovation lige ved Slagelse Station. Programmet, som det fremgår herunder, er tilrettelagt med korte oplæg fra praksis efterfulgt af en netværksbaseret drøftelse af forskellige løsningsmodellen på problemstillinger, som deltagerne rejser på mødet. Drøftelserne faciliteres efter metoden Open Space af chefkonsulent, Johannes Patursson.

Tilmelding: Via Substans’ hjemmeside efter først til mølle. Afhængig af tilslutningen vil der være begrænsede pladser per kommune.

 

Vil du vide mere om 82-netværket?

Sammen med en række eksperter og praktikere søger vi svar på hvordan vi:

  • Former en indgang til hjælp i kommunen, der sætter borgerens stemme først og tager afsæt i drømme og håb?
  • Styrker og træner handlekraft og livsmestring?
  • Bliver en indgang til fællesskaber i civilsamfundet, i idrætslivet, frivillighedssamfundet og erhvervslivet?
  • Med tilgængelighed og agilitet kan mindske behov for akut hjælp?
  • Knytter an til behandling af sygdom?
  • Kombinerer åbne tilbud med behov for hånd om særlige udfordringer og personlige behov?

Temamøderne tilrettelægges i samarbejde mellem Substans Konsulenthus og Chefkonsulent i Slagelse Kommune, Johannes Pattursson. VI gør det fordi, der foregår en kæmpe udvikling i kommunerne med nytænkning i måden vi skaber bedring med aktiv medskabelse og en lavtersklet kommune. Det fortjener et pust, og at vi opsamler viden på tværs. Temamøderne afholdes hos en række værtskommuner. Udgifterne til deltagelse går til vores forberedelse, oplægsholdere og forplejning. Møderne er halvdagsmøder – det koster 595 kr. at deltage, men tilmelding er bindende.  Vi lægger fra land med følgende 4 temamøder. Du kan læse mere og tilmelde dig her på siden.

1) Organisering og sammenhæng i støtten – indsatser og borgerforløb – Furesø Kommune er værtskommune

2) Peer to Peer partnerskaber – Randers Kommune er værtskommune

3) Brobyggende samarbejde med beskæftigelse – Slagelse Kommune er værtskommune

4) Recovery viden om og innovativ omsætning i praksis – Aalborg Kommune er værtskommune (program følger)

 

Med venlig hilsen

Christian Buskjær
Chefkonsulent, Substans-konsulenthus
Christian@substans-konsulenthus.dk
40 41 03 35

 

Johannes Patursson
Chefkonsulent, Slagelse Kommune
Center for Handicap og Psykiatri
Johaj@slagelse.dk
23 82 94 08

TilmeldingTilmelding til Brobyggende samarbejde med beskæftigelse