Hold 2041

Juridisk tænkning og god kommunikation


Datoer

Modul 1: 16.-17. september 2020

Modul 2: 7.-8. oktober 2020

Modul 3: 21. oktober 2020

Tilmelding er bindende


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 4279 2660


Pris

DKK 10.650,-
ex. moms

Efteruddannelse

Vi støder ofte på denne type spørgsmål, når vi taler med de erfarne sagsbehandlere på social- og sundhedsområdet. Når lovgivningen, de kommunale rammer, borgerens funktionsevne og ønsker (samt de pårørendes) ikke spiller sammen, kan en sag synes udfordrende, og det kan være svært at få gang i det gode flow. Sagen kan blive yderligere kompliceret af anspændte relationer og små detaljer vokser sig store. Det er her, en ”kompleks sag” opstår. Afgørelsen trækker i langdrag og tiden går. For den professionelle sagsbehandler bliver sagen dilemmafyldt, besværlig og en belastning ikke alene socialfagligt, men desværre også økonomisk.

Hvorfor er uddannelsen relevant?

Formålet med kurset er at udvikle deltagernes evne til at arbejde med juridisk tænkning og god kommunikation. Målet er, at deltagerne kan identificere, afgrænse og analysere en problemstilling med henblik på at kunne bidrage til løsninger, der tager udgangspunkt i borgerens ambitioner og ønsker for det gode liv.

At kende de juridiske rammer og muligheder giver større råderum i sagsbehandlingen, fordi det er, når vi forstår begreberne til bunds, at vi kan bruge de muligheder, de giver. Juraen laver sjældent benspænd for de gode løsninger, men understøtter dem i stedet. Det er ikke, som vi ofte kan tænke, juraen, der bremser den gode løsning.    

Det giver en bedre og mere kvalificeret sagsbehandling, når den juridiske metode tages i brug i flere af dagligdagens praktiske udfordringer. Det er både til glæde for borgeren og samarbejdet med relevante fagprofessionelle i det offentlige eller private. Retssikkerheden højnes, når medarbejderne mestrer regelværket, og borgernes tillid til den offentlige forvaltning øges. Derudover kan et større kendskab til lovgivningen også betyde en mere kvalificeret sagsbehandling, fordi sagsbehandlingen bliver mere effektiv og dermed billigere.

Skal vi sikre borgerinddragelsen er det dog også vigtigt, at den professionelle kan formidle viden, råd og vejledning og sagsbehandlingens rammevilkår, så det er forståeligt for borgeren – i mødet med borger såvel som i en skriftlig afgørelse. Skal de gode løsninger imidlertid tage udgangspunkt i borgerens ambitioner og ønsker, kalder det også på relationskundskaber og kommunikative færdigheder til at spørge og undersøge reflekteret.

 

HVAD FÅR JEG UD AF UDDANNELSEN?

// Viden

Deltagerne opnår viden om juridiske og kommunikative begreber og metode samt øget forståelse for myndighedsrolle og -opgave.

 

// Færdigheder

Efter uddannelsen kan deltagerne:

  • finde og anvende relevante retskilder til brug i løsningen af et problem.
  • skrive gode afgørelser, der anerkender borgeren moralsk såvel som juridisk.
  • anvende juridisk tankegang i sagsbehandlingen.
  • finde relevante rammer og løsninger i juridisk kontekst.
  • formidle viden, råd og vejledning så det er forståeligt for borgeren
  • stille relevante spørgsmål og forholde sig undersøgende til borgers situation

I undervisningen trænes deltagerne i at kunne identificere, analysere og løse konkrete juridiske problemstillinger taget fra egen sagsbehandlingspraksis (i form af sager, som deltagerne selv medbringer).

 

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?

Uddannelsen forløber over fem dage, fordelt på tre moduler (2 dage – 2 dage – 1 dag).

Der vil være en opgave inden kursets start og ligeledes i perioden mellem modulerne. Opgaven inden uddannelsens opstart omfatter en sag fra kursistens egen praksis, der er eller har været vanskelig af forskellige årsager. Er I flere fra samme kommune, er I velkomne til at være sammen om denne opgave.

Opgaven mellem modul 1 og 2 omfatter konkret træning i praksis af de lærte metoder og greb.

 

HVEM KAN DELTAGE?

Kurset er målrettet såvel medarbejdere med flere års erfaring med sagsbehandling – eventuelt ressourceperson for teamet eller afdelingen.

 

HVEM UNDERVISER?

På uddannelsen møder du jurister og konsulenter med særlig indsigt i sagsbehandlingen på det sociale område og adskillige års erfaring fra praksis. På uddannelsen kan du møde:

  • Karin Storr, partner i Substans, cand.jur.
  • Tatiana Hjort Sørensen, juridisk konsulent, cand.jur.
  • Louise Bjerre Bojsen, udviklingskonsulent, cand.mag.com

TilmeldingTilmelding til Hold 2041