Lederudviklingsforløb

Myndighed i et ledelsesperspektiv


Datoer

Modul 1: 23.-24. november 2021

Modul 2: 18.-19. januar 2022

Tilmelding er bindende


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 71 90 06 94


Pris

DKK 11.995,-
ex. moms

Efteruddannelse

At lede myndighed er en særlig ledelsesopgave. Opgaven kræver forståelse for og understøttelse af medarbejdernes arbejde med helhedsorienterede og sammenhængende indsatser for borgerne. Samtidig stilles der krav om stram styring af økonomi og overholdelse af juridiske, politiske og organisatoriske rammer og målsætninger. Vi har udviklet et forløb til ledere, der ønsker større forståelse for myndighedens kerneopgave og nye perspektiver på de udfordringer og problemstillinger, man som leder indenfor social- og sundhedsområdet ofte støder på.

På forløbet sætter vi fokus på de krav, der stilles til den kompetente leder på social- og sundhedsområdet, som f.eks. at:

  • støtte medarbejderne i at lykkes med den hårfine balancering af rehabilitering, serviceniveau og lovgivning i praksis.
  • udøve god faglig ledelse til medarbejdere ved at sparre og udfordre på løsninger og afgørelser.
  • skabe sammenhængende løsninger for borgerne i et samspil med ledere fra andre myndighedsafdelinger og med lederne i udførerenhederne.
  • kunne samarbejde med forvaltningschefer, direktører og andre aktører på det politiske niveau, så der skabes rum til medarbejdernes faglige dømmekraft og samtidig levere på måltallene: hjemvisninger, klager, sagsbehandlingstider og budgetoverholdelse.

 

 

HVAD FÅR DU UD AF FORLØBET?

Formålet med forløbet er at styrke lederens myndighedsfaglige kompetencer ud fra et ledelsesperspektiv. Gennem forløbet vil der være fokus på, at:

  • skabe forståelse for de juridiske og socialfaglige principper for god sagsbehandling, som medarbejderne træffer afgørelser ud fra.
  • blive skarp på, hvordan man kan understøtte de enkelte medarbejdere i at bevillige rette hjælp med afsæt i lovgivningen og kommunens mål og serviceniveau.
  • håndtere dilemmaer, konflikter og pres fra såvel borgere, pårørende, politikkere, chefer og medarbejdere og samtidig overholde lovgivningen.
  • styrke den myndighedsfaglige identitet som leder gennem kendskab til specifikke opgaver og BUM-styringens udvikling gennem tiden.
  • erfaringsudveksle i et netværk af myndighedsledere fra hele landet.

 

HVAD INDEHOLDER FORLØBET?

Forløbet er tilrettelagt med fire dage med praksisrelaterede refleksionsøvelser i mellemperioden.

 

HVEM KAN DELTAGE?

Forløbet er målrettet alle, der har en ledelsesrolle på det social- og sundhedsfaglige område, og som ønsker større viden og faglige kompetencer indenfor ledelse af myndighed.

 

HVEM ER ANSVARLIGE FOR FORLØBET?

Deltagerne vil møde højt specialiserede konsulenter med viden og kompetencer indenfor myndighedsudøvelse og ledelse i kommunal forvaltning, organisation, forhandling og kommunikation. På forløbet vil du kunne møde:

// Partner i Substans, Charlotte Neimann Kjær, cand.phil. i kommunikation og MPG

// Partner i Substans, Karin Storr, cand.jur.

 

Prisen er inkl. internatophold og fuld forplejning. 

TilmeldingTilmelding til Lederudviklingsforløb