Recovery viden om og innovativ omsætning i praksis

Temamøder til 82-netværket


Datoer

Modul 1: 28. januar 2021

Tilmelding er bindende


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 28 83 55 79


Pris

DKK 500,-
ex. moms

Kursus

Er du ligesom os optaget af, hvordan paragraf 82 i serviceloven kan åbne op for nye praksisformer i det sociale arbejde. Har du ambitionen, og vil du inspireres med erfaringer fra praksis og med modeller til at skabe forandring i kommunes møde med borgere med behov for forebyggende indsatser? Så tag del i en af en række temamøder i 82-netværket. Møderne er webbaserede og kan tilgås lige der hvor du er.

Netop den måde vi organiserer 82-indsatsen på, er en væsentlig del af det innovative potentiale med §82 i serviceloven. Samtidig rummer spørgsmål om organisering en række dilemmaer:

 

  • Skal vi designe 82-indsatsen som en åben cafe eller som en kort voksenudredning?
  • Er dét, der skal virke med 82-indsatsen at tilbyde et tidligt og kortvarigt recovery-orienteret forløb, eller er det en åben rådgivning, der kan være indgang til flere forskellige indsatser og helt individuelt tilrettelagt?
  • Nej – vil andre sige. 82-indsatsen er en gruppebaseret indsats med et klart rehabiliterende sigte for at kunne undgå permanente bo-støtte tilbud.
  • Eller måske er essensen, at 82-indsatsen bliver brobygger til fællesskaber i civilsamfundet og til beskæftigelse i form af en mere recovery-orienteret rådgivning, der vender borgere i døren og undgår lange udredningsforløb?

 

Vil du vide mere om tankerne bag 82-netværket?

Sammen med en række eksperter og praktikere søger vi svar på hvordan vi:

  • Former en indgang til hjælp i kommunen, der sætter borgerens stemme først og tager afsæt i drømme og håb?
  • Styrker og træner handlekraft og livsmestring?
  • Bliver en indgang til fællesskaber i civilsamfundet, i idrætslivet, frivillighedssamfundet og erhvervslivet?
  • Med tilgængelighed og agilitet kan mindske behov for akut hjælp?
  • Knytter an til behandling af sygdom?
  • Kombinerer åbne tilbud med behov for hånd om særlige udfordringer og personlige behov?

 

Temamøderne tilrettelægges i samarbejde mellem Substans Konsulenthus og Chefkonsulent i Slagelse Kommune, Johannes Pattursson. Vi gør det fordi, der foregår en kæmpe udvikling i kommunerne med nytænkning i måden, vi skaber bedring med aktiv medskabelse og en lavtersklet kommune. Det fortjener et pust, og at vi opsamler viden på tværs. Temamøderne afholdes hos en række værtskommuner. Udgifterne til deltagelse går til vores forberedelse, oplægsholdere og forplejning. Møderne er halvdagsmøder – det koster 500 kr. at deltage og tilmeldingen er bindende.  Vi lægger fra land med følgende 4 temamøder. Du kan læse mere og tilmelde dig her på siden.

 

1) Organisering og sammenhæng i støtten – indsatser og borgerforløb – Furesø Kommune er værtskommune den 30.10.2020

Læs informationspjecen her: Webbaseret temamøde 82-netværket – organisering og sammenhæng i støtten

 

2) Peer to Peer partnerskaber – Randers Kommune er værtskommune den 17.11.2020

Læs informationspjecen her: Webbaseret temamøde 82-netværket – peer-støtte brobygning og nye døre ud af kommunen

 

3) Brobyggende samarbejde med beskæftigelse – Slagelse Kommune er værtskommune den 09.12.2020

Læs informationspjecen her: Webbaseret temamøde 82-netværket – brobyggende samarbjede med beskæftigelse

 

4) Recovery viden om og innovativ omsætning i praksis – Aalborg Kommune er værtskommune (program følger) den 28.01.2021

TilmeldingTilmelding til Recovery viden om og innovativ omsætning i praksis