Selvvisitation – hvad kalder det på af ledelse i myndighed? (gratis)

Netværk for myndighedsledere


Datoer

Modul 1: 16. november 2022

Tilmelding er bindende


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 42 79 26 60


Pris

Endnu ikke prissat

Kursus

I er flere, der har spurgt – og vi har lyttet :-) Derfor har vi nu taget initiativ til at oprette et netværk for myndighedsledere. Et netværk hvor du som leder af myndighed får et rum til at faglig sparring og drøftelse, erfaringsudveksling og udvidelse af dit netværk.

Mulighed for at prøve om det er noget for dig

Vi vil gerne give dig muligheden for at afprøve, om netværket er noget for dig. Og derfor er første netværksmøde på vores regning – du betaler kun for forplejning.

Det første netværksmøde foregår onsdag d. 16. november fra kl. 11 til 15

Netværksmødet afholdes både i Århus og København

 

På mødet d. 16. november er temaet ”Selvvisitation – hvad kalder det på af ledelse i myndighed?”.

Dagen starter med et kort oplæg om ’Selvvisitation – muligheder og udfordringer’ ved Substans og derefter får vi besøg af ledelsesrådgiver Benjamin Frank With, som giver sit bud på, hvordan du konkret kan arbejde strategisk med styring af de nye rammer i myndig. Dagen slutter med erfaringsudveksling omkring selvvisitation, BUM styring, når der er faste teams i plejen og med en drøftelse af hvordan I hver især lykkes med ledelse af de nye tendenser, der knytter sig til et ”frisat” ældreområde og en ny ældrelov på vej.

De fremtidige netværksmøder

Hvert netværksmøde sætter fokus på et konkret, relevant emne indenfor ledelse af myndighed og vil forsøge at favne forskellige emner, udfordringer og cases fra netværkets medlemmer, aktuelle tendenser og personlig lederstil og lederudvikling generelt. Mødernes form og indhold tilrettelægges af Substans og er krydret med faglige oplæg fra eksempelvis forskere, praktikere, borgere eller udfører (evt. i samarbejde med en fra netværket). Der skal være plads til at tænke nyt og skævt og det skal kunne relateres til den konkrete myndighedspraksis.

Du får inspiration, fagligt input og refleksioner, krydret med nyeste viden, indenfor temaer som:

  • Aktuelle tendenser: Hvordan og hvad skal du være særlig opmærksom på, når du skal have følgeskab og ejerskab af de evige forandringer?
  • Inspiration til fremtidens myndighed: Hvad skal du være særlig opmærksom på med ny ældrelov, sundhedsklynger og fx tiltag som faste teams i plejen teams? Hvad kalder det på af nye opgaver og nye kompetencer hos både medarbejdere og ledere
  • Betydningen af ligevægt mellem specialisering, samskabelse og værdiskabelse for både borgere og medarbejdere.
  • Mulighed for i netværket at få tid og ro til at reflektere og ”spejle” dig i egen ledelse og andre lederkollegaer.
Temaerne udvælges af Substans på baggrund af behovsafdækning hos de tilmeldte kommuner både før og efter afholdelse af netværksmøderne.

Substans er ansvarlig for relevant dagsorden, der sikrer blik for såvel strategiske som driftsmæssige aktuelle temaer for myndighedsledelse.

Prisen for tre årlige netværksmøder er 4900 kr. ex moms.

Vi planlægger at afholde netværket tre gange årligt (november, marts og august. Der vil også blive arrangeret en årlig studietur for netværket, som vil være et tilbud (en tilkøbsmulighed).

TilmeldingTilmelding til Selvvisitation – hvad kalder det på af ledelse i myndighed? (gratis)