Temadag: §83 og 85

Temadag (§§ 83 & 85)


Datoer

Modul 1: 5. december 2024

Tilmelding er bindende


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 23 10 15 55


Pris

DKK 2.795,-
ex. moms

Kursus

Er du også udfordret på sondringen mellem §§ 83 og 85? Gør som en fjerdedel af landets kommuner og deltag i inspirationswebinar - Ændret praksis for §§ 83 & 85. Substans afholder en inspirationswebinar i 2021 med fokus på den ændrede praksis, der gør sig gældende for §§ 83 og 85. En praksis som mange steder udfordrer og kalder på nye løsninger og samarbejde på tværs af sektorer og afdelinger.

Ankestyrelsens seneste afgørelse på området præciserer målgruppebilledet for servicelovens §§ 83 og 85. Fremover skal dét at guide, motivere og støtte også kunne løses indenfor rammen af personlig hjælp og praktiske opgaver. Det giver på den ene side et mere klart snit end i dag, men det giver også nye udfordringer og spørgsmål på tværs af social- og sundhedsområdet både for myndighed- og udførers opgaveløsning.

På temadagen stiller vi bl.a. skarpt på følgende spørgsmål:

  • Hvad skal vi gøre anderledes i forhold til borgeren? Og hvad betyder det for borgeren?
  • Skal der ske revisitationer?
  • Hvordan arbejder vi med mål og opfølgning?
  • Hvad kræver det af visitationen og hjemmeplejen at løfte opgaven?
  • Kræver det en anden tilrettelæggelse af den rehabiliterende indsats og i så fald hvordan?
  • Hvor kommer finansieringen fra?

√ Det får du med 
Som deltager får du input i form af viden, konkrete råd og erfaringsudveksling. På dagen vil partner i Substans, Karin Storr og chefkonsulent, Rikke Ø. Asmussen tydeliggøre ændringerne og samtidig sætte fokus på krydsfeltet mellem lovgivning, organisering, faglighed samt konsekvenserne for borgerne. Kort sagt – vi stiller skarpt på udfordringerne samt muligheder og løsninger.

Hvor lang tid skal jeg sætte af?
Temadagen strækker sig over 2,5 timer, og du kan allerede sætte kryds i kalenderen!

√ Den 9. september 2021 (kl.12:30 – 15:00)

Prisen pr. person er 795 kr. ekskl. moms.

Hvor kan jeg få kendskab til mere vedr. §§ 83 og 85?
Gode råd er fortsat gratis hos Substans. Sidder I med mere komplekse spørgsmål kan Karin og Rikke bookes til oplæg og rådgivning omkring de nye krav vedr. §§ 83 og 85 på karin@substans-konsulenthus.dk eller rikke@substans-konsulenthus.dk.

 

Vi glæder os til at se jer!

TilmeldingTilmelding til Temadag: §83 og 85