Temadag: Den gode afgørelse

Temadag: Afgørelsesvirksomhed: Træffer du den rigtige afgørelse?


Datoer

Modul 1: 28. november 2024

Tilmelding er bindende


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 23 10 15 55


Pris

DKK 2.785,-
ex. moms

Kursus

Vejen til at træffe den rigtige afgørelse er ikke nødvendigvis lang, men det kræver, at du har et grundlæggende kendskab til reglerne om sagsbehandling og afgørelsesvirksomhed. Hjemviser Ankestyrelsen jeres sager? Forklaringen kan ofte findes i kommunens mangelfulde begrundelse og manglende helhed. Hvorfor har man vurderet, at borgeren kan klare sig uden det ansøgte, og har man taget højde for, om der er andre bestemmelser, der kunne være kommet i spil?Vores påstand er, at flere hjemvisninger kunne være undgået, hvis der herskede større overblik i begrundelsen og større fokus på helhed i afgørelsen.

HVAD FÅR DU UD AF DAGEN?

Hvordan gør sagsbehandlingsreglerne os til bedre myndighedspersoner, og hvad betyder det for vores afgørelser, hvis vi ikke overholder dem?

Formålet med temadagen er, at deltagerne får skærpet opmærksomhed på vigtigheden af overholdelse af procesreglerne, helhed og sammenhæng og den gode begrundelse, dvs. at lave en rigtig afgørelse.

Dagen vil tage udgangspunkt i Ankestyrelsens anbefalinger, hverdagens praksis og deltagernes egne cases. Vi vil se på, hvordan sagsbehandlingsreglerne spiller sammen med de materielle regler og aktivt arbejde med at få lavet den gode begrundelse.

Temadagen vil også have fokus på, hvordan kravet om helhed og sammenhæng kan imødekommes i afgørelserne.

 

HVEM KAN DELTAGE?

Dagen er målrettet medarbejdere, der arbejder med konkret sagsbehandling inden for serviceloven.

 

HVEM UNDERVISER?

På temadagen kan du enten møde:

// Karin Storr, partner i Substans, cand.jur.

// Tatiana Hjort Sørensen, juridisk konsulent, cand.jur.

 

TEMADAGEN FINDES KUN SOM HJEMKØB

Prisen for en temadag ved op til 22 medarbejdere er DKK 23.500,- + moms og transport. Ved flere deltagere er I meget velkomne til at kontakte os via adm@substans-konsulenthus.dk, hvor vi vil udregne en pris med afsæt i den konkrete aftale og omfang.

 

HVEM KONTAKTER JEG?

Ønsker du at vide mere om dagen eller andre muligheder for at sætte fokus på professionel sagsbehandling, er du velkommen til at kontakte Karin Storr på telefon 2616 9380 eller e-mail karin@substans-konsulenthus.dk.

TilmeldingTilmelding til Temadag: Den gode afgørelse