Temadag: Varme borgermål: Hvad, hvorfor og hvordan

Temadag: Det borgernære målarbejde


Datoer

Modul 1: 12. december 2024

Tilmelding er bindende


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 23 10 15 55


Pris

DKK 2.795,-
ex. moms

Kursus

Hvordan skal vi egentlig forstå forskellen på formål og mål? Hvor konkret skal målet knyttes op på ydelserne? Kan vi skrive det borgerne ønsker, selvom det ikke hænger direkte sammen med det, vi visiterer til? Sådanne spørgsmål bliver vi ofte mødt af, når talen falder på myndighedspersoners arbejde med at sætte retning på borgerens plan eller lave formålsbeskrivelser. På denne temadag vil vi udfolde begreberne i målarbejde og inspirere til den konkrete myndighedspraksis. Vores afsæt er, at arbejdet med formål og mål rummer flere lag af organisatoriske, faglige og sproglige udfordringer. Vi arbejder teoretisk og praktisk og udfolder målarbejdet som en både professionel og organisatorisk praksis.

HVAD FÅR DU UD AF DAGEN?

Formålet med temadagen er at skabe klarhed om de faglige forståelser, der er for det professionelle arbejde med mål og formål. Derudover er det også formålet at skabe grundlag for samarbejde med afsæt i en fælles forståelse af retning og mål for borgerens forløb.

Efter temadagen kan deltagerne:

  • formulere formål for indsatserne i deres bevillinger, der er værdifulde for borgerne, alment forståelige, realistiske, målbare og tidsfastsatte.
  • tage stilling til faglige og organisatoriske snitflader i målarbejdet.
  • vurdere, hvordan borgeren kan styrkes i at bidrage til målformuleringerne.

Fundamentet for dette er en organisatorisk, fælles grundlæggende faglig forståelse af begreberne, og hvordan man kan omsætte disse til konkret praksis både i dialogen med borgere og pårørende før og skriftlig i afgørelsen efterfølgende.

 

HVAD INDEHOLDER DAGEN?

Vi vil blandt andet undersøge:

  • hvad de politiske og styringsmæssige krav betyder for formuleringen af formål.
  • hvordan begreberne kan forstås og dermed indarbejdes i myndighedsopgaven.
  • hvordan formål medvirker til gode afgørelser og bevillinger, der rent faktisk understøtter borgerens ønsker og behov.
  • hvordan samarbejdet er i BUM omkring formål og konkrete faglige mål.
  • hvilken betydning målsætningsarbejdet har for den ønskede faglige effekt og for borgerens personlige oplevelse af at mestre sin hverdag.

HVEM KAN DELTAGE?

Dagen er målrettet medarbejdere, der har konkret sagsbehandling inden for serviceloven.

 

HVEM UNDERVISER?

På temadagen kan du enten møde:

// Charlotte Nejmann Kjær, partner i Substans, cand.phil. i kommunikation og MPG

// Louise Bjerre Bojsen, udviklingskonsulent, cand.mag.comm.

// Christian Buskjær Christensen, specialkonsulent, cand.scient.soc.

 

HVAD KOSTER DET?

Prisen for en temadag som hjemkøb ved op til 22 medarbejdere er DKK 23.500,- + moms og transport. Ved flere deltagere er I meget velkomne til at kontakte os via adm@substans-konsulenthus.dk, hvor vi vil udregne en pris med afsæt i den konkrete aftale og omfang.

 

HVEM KONTAKTER JEG?

Hvis du ønsker at vide mere om temadagen, er du velkommen til at kontakte Charlotte Nejmann Kjær på telefon 2544 4770 eller charlotte@substans-konsulenthus.dk.

TilmeldingTilmelding til Temadag: Varme borgermål: Hvad, hvorfor og hvordan