Uddannelser, temadage og årskongresser

På denne side finder du eksempler på uddannelser og temadage, vi tilbyder:
(Klik på linket herunder, for at springe til det valgte emne)

Vores uddannelser og temadage udbydes enten som åbne hold, men der er også mulighed for at hjemkøbe forløbet eller temadagen til egen kommune. Du kan se inde på de enkelte hold/forløb, om der er mulighed for tilmelding til åbne hold eller hjemkøb. Vi afholder to årskongresser for henholdsvis myndighedspersoner og -ledere.

I Substans arbejder vi med en kompetenceprofil i tre niveauer og fordelt på fire områder: Faglige, relationelle, lærings- og udviklingsmæssige og organisatoriske kompetencer. Kompetenceprofilen kan også bruges som et dialogredskab i medarbejdersamtaler. Du kan læse mere og downloade kompetenceprofilen her:

Læringspakker med e-læringsforløb

I Substans tilbyder vi en række e-læringsmoduler bestående af læringsvideoer og webinarer, som supplement til vores kompetenceudviklingsforløb.

Læringspakke

Basisuddannelse

Myndighedsuddannelse: God sagsbehandling i myndighedsarbejdet

(findes også som hjemkøb)

Overbygning

Diplommodul

Helhed og sammenhæng i borgerforløb

(findes også som hjemkøb)

Juridisk tænkning og god kommunikation

(findes også som hjemkøb)

Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv

(findes også som hjemkøb)

Åbne hold

Inspirationsdag

Myndighed i et ledelsesperspektiv

Specialiseret forløb med Substans

Temamøder til 82 netværket

Temamøder til 82 netværket

Temamøder til 82-netværket

Temadage til hjemkøb

Årskongresser

Årskongres for myndighedsledere og -chefer

Årskongres for myndighedsmedarbejdere

Kompetenceudvikling

Substans’ vision er at skabe læring og udvikling på social- og sundhedsområdet gennem målrettede kompetenceudviklingsforløb og organisationsudvikling. Vi tilbyder kompetenceudviklingsforløb, uddannelser og kurser for både medarbejdere og ledere om generelle og specifikke forhold i myndighedsopgaven og funktionen.

Vi tilbyder flere forskellige former for kompetenceudviklingsforløb:

Én basisuddannelse er primært tiltænkt nyere myndighedspersoner. Kompetenceudviklingsforløbet giver en central grundforståelse og -viden til alle, der arbejder som myndighedsperson indenfor det social– og sundhedsfaglige område. Med myndighedspersoner forstås visitatorer, sagsbehandlende terapeuter og øvrige professionelle, der træffer afgørelser indenfor sociallovgivningen. Uddannelsen henvender sig til de professionelle, der ønsker et mere indgående kendskab til de juridiske bestemmelser, sagsbehandlingskravene og samtidig få udviklet og styrket den faglige forståelse for arbejdet som myndighedsperson.

Basisuddannelsen sætter fokus på god sagsbehandling, og vi sørger for, at du som ny i myndighedsfunktionen får en god solid juridisk ballast og fundament. Derudover bliver du også introduceret til den historiske udvikling i myndighedsrollen og -opgaven og får grundlæggende kompetencer til motivationsarbejde, konflikthåndtering, mødeledelse og målarbejde.

Vi tilbyder også kompetenceudvikling til mere garvede, erfarne myndighedspersoner i form af tre efteruddannelsesforløb:

  1. Helhed og sammenhæng i borgerforløb (Fokus på helhedsorienteret sagsbehandling)
  2. Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv (Kommunikationstræningsforløb)
  3. Få styr på juraen og find de gode løsninger (Kompetenceudviklings med fokus på jura)

Efteruddannelserne er målrettet myndighedspersoner, der har flere års erfaring med myndighedsfunktionen på det sociale- og sundhedsfaglige område, og som ønsker efteruddannelse eller en formelt kvalificerende uddannelse. Det er ikke nødvendigt at
have gennemført grunduddannelsen ’God sagsbehandling’ for at deltage.

Derudover tilbyder vi også kompetenceudvikling til ledere, der er nye i myndighedsfunktion eller til myndighedsledelsesteams, der har brug for rum, tid og inspiration til at arbejde med fælles ledelsesopgaver. Lederuddannelsen finder du under ”Åbne hold” på denne side.

Du har muligheden for at få kompetenceudvikling på et af Substans’ hjemkøb, hvor uddannelsen eller kurset afholdes på ét af vores udvalgte kursus- eller konferencesteder (København, Fredericia, Aarhus, Viborg og Aalborg).

Derudover kan du også hjemkøbe kompetenceudviklingen til din egen kommune. Her får I mulighed for at forme eller skræddersy forløbet efter netop de udfordringer eller fokusområder, I har i netop jeres kommune. Du kan læse mere om muligheden for kompetenceudvikling som hjemkøb ved at klikke på ”Læs mere om dette kursus” under den uddannelse, du er interesseret i. Du kan også altid kontakte vores kursusadministration på adm@substans-konsulenthus.dk.

Vi tilbyder også kompetenceudvikling på diplomniveau. Substans samarbejder med Københavns Professionshøjskole på to af vores efteruddannelsesforløb: Helhed og sammenhæng i borgerforløb og Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv. Du kan læse mere ved at klikke her.

Udover vores uddannelsesforløb tilbyder vi også kompetenceudvikling i form af temadage. På denne side kan du se vores udbud af temadage – du finder dem under ”Temadage til hjemkøb”. Du kan blandt hjemkøbe en temadag om myndighedsrollen i udvikling, den gode afgørelse, Servicelovens bestemmelser, sagsbehandlingsreglerne og meget mere.

Endeligt afholder Substans to årlige kongresser for henholdsvis myndighedspersoner og -ledere. Årskongressen for myndighedsledere og -chefer afholdes i maj/juni og årskongressen for myndighedspersoner afholdes i november.

Deltagerne på Substans’ kompetenceudviklingsforløb vil møde højt specialiserede undervisere med viden og kompetencer indenfor myndighedsudøvelse i kommunal forvaltning, kommunikation, jura, lovgivning og god sagsbehandling. Underviserne tager udgangspunkt i aktuel viden, lovgivning og praksis fra Ankestyrelsen.

Kommuner vi har samarbejdet med