Uddannelser, temadage og årskongresser

Substans ønske er at skabe læring og udvikling på social- og sundhedsområdet for myndighed og udfører gennem målrettet kompetenceudvikling. På denne side finder du eksempler på uddannelser og temadage, vi tilbyder for både medarbejdere og ledere. Mange af forløbene tilbydes som åbne hold, der gennemføres både på Sjælland og i Jylland, men alle forløb kan også hjemkøbes og tilpasses til den enkelte kommunes behov.  Læs her om vores tilbud og tjek kursuskataloget for et overblik over årets tilbud.

(Klik på linket herunder, for at springe til det valgte emne)

Kontakt kursusadministrationen for yderligere information og sparring om, hvad der er rette tilbud for dig og eller din afdeling.

Ved de åbne hold er tilmelding bindende og ved hjemkøb gælder Substans’ almindelige aflysningsbetingelser, som er:

  • Hvis forløbet aflyses efter kontraktens indgåelse, vil vi som udgangspunkt kræve fuld betaling.
  • Hvis kunden, 3 måneder inden opstart, ønsker at ændre aftalte datoer, er der, et halvt år fra den aftalte startdato, mulighed for at aftale nye datoer uden ekstra omkostninger.
  • Ønskes forløbet skubbet efter de 3 måneder inden opstart opkræves som udgangspunkt 50% af den fulde pris.

Vores uddannelser og temadage udbydes enten som åbne hold, men der er også mulighed for at hjemkøbe forløbet eller temadagen til egen kommune. Du kan se inde på de enkelte hold/forløb, om der er mulighed for tilmelding til åbne hold eller hjemkøb. Vi afholder to årskongresser for henholdsvis myndighedspersoner og -ledere.

I Substans arbejder vi med en kompetenceprofil i tre niveauer og fordelt på fire områder: Faglige, relationelle, lærings- og udviklingsmæssige og organisatoriske kompetencer. Kompetenceprofilen kan også bruges som et dialogredskab i medarbejdersamtaler. Du kan læse mere og downloade kompetenceprofilen her:

Substans' Kursuskatalog 2022

Substans’ vision er at skabe læring og udvikling på social- og sundhedsområdet gennem målrettede kompetenceudviklingsforløb og organisationsudvikling for myndighed og udfører. Vi tilbyder kompetenceudviklingsforløb, uddannelser, kurser og temadage for både medarbejdere og ledere. Vi er glade for at kunne præsentere dette års uddannelser, kurser og temadage i et samlet katalog.

Kursuskatalog 2023

Læringspakker med e-læringsforløb

I Substans tilbyder vi en række e-læringsmoduler bestående af læringsvideoer og webinarer, som supplement til vores kompetenceudviklingsforløb.

Læringspakke

Basisuddannelse

Myndighedsuddannelse: God sagsbehandling i myndighedsarbejdet

(findes også som hjemkøb)

Overbygning

2. Koordinerede social- og sundhedsindsatser i borgerforløb

(findes også som hjemkøb)

3. Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv

(findes også som hjemkøb)

4. Juridisk tænkning og god kommunikation

(findes også som hjemkøb)

5. Myndighed i et ledelsesperspektiv

Åbne hold

Inspirationsdag om faste teams

Kontant tilskud og BPA – Vol. 2

(findes også som hjemkøb)

Temadag (§§ 83 & 85)

Temadag: Afgørelsesvirksomhed: Træffer du den rigtige afgørelse?

(findes også som hjemkøb)

Temadag: Det borgernære målarbejde

(findes også som hjemkøb)

Temadag: Klog og åben dokumentation – til gavn for både borgere og samarbejdspartnere

(findes også som hjemkøb)

Temadag: Økonomisk tilskud og BPA

(findes også som hjemkøb)

Temadag: Tænd for forbindelsen og løs konflikten

(findes også som hjemkøb)

Hjemkøb

Årskongresser

Årskongres for ledere på ældreområdet 2024

Årskongres for myndighedsledere- og chefer 2023

Årskongres for myndighedsmedarbejdere 2023

Myndighed i nye balancer – Fremtiden er nu

Kommuner vi har samarbejdet med