Inspirationsdag med Substans

Substans afholder i efteråret 2020 en række inspirationsdage med fokus på den ændrede praksis, der gør sig gældende for §§ 83 og 85. En praksis som mange steder udfordrer og kalder på nye løsninger samt samarbejde på tværs af sektorer og afdelinger.

Ankestyrelsens seneste afgørelse på området præciserer målgruppebilledet for servicelovens §§ 83 og 85. Fremover skal dét at guide, motivere og støtte også kunne løses indenfor rammen af personlig hjælp og praktiske opgaver. Det giver på den ene side et mere klart snit end i dag, men det giver også nye udfordringer og spørgsmål på tværs af social- og sundhedsområdet både for myndighed- og udførers opgaveløsning.

På inspirationsdagen stiller vi bl.a. skarpt på følgende spørgsmål:

  • Hvad skal vi gøre anderledes i forhold til borgeren? Og hvad betyder det for borgeren?
  • Skal der ske revisitationer?
  • Hvordan arbejder vi med mål og opfølgning?
  • Hvad kræver det af visitationen og hjemmeplejen at løfte opgaven?
  • Kræver det en anden tilrettelæggelse af den rehabiliterende indsats og i så fald hvordan?
  • Hvor kommer finansieringen fra?

√ Det får du med 
Som deltager får du input i form af viden, konkrete råd og erfaringsudveksling. På dagen vil partner i Substans, Karin Storr og chefkonsulent, Rikke Ø. Asmussen tydeliggøre ændringerne og samtidig sætte fokus på krydsfeltet mellem lovgivning, organisering, faglighed samt konsekvenserne for borgerne. Kort sagt – vi stiller skarpt på udfordringerne samt muligheder og løsninger.

Hvor lang tid skal jeg sætte af?
Inspirationsdagen strækker sig over tre timer, og du kan allerede sætte kryds i kalenderen!

√ Den 22. september i København (12:30 – 15:30)
√ Den 1. oktober i Fredericia (12:30 – 15:30)
√ Den. 20. oktober i Aalborg (12:30 – 15:30)

Den faste pris pr. person er 995 kr.

Hvor kan jeg få kendskab til mere vedr. §§ 83 og 85?
Gode råd er fortsat gratis hos Substans. Sidder I med mere komplekse spørgsmål kan partner, Karin Storr og chefkonsulent, Rikke Ø. Asmussen bookes til oplæg og rådgivning omkring de nye krav vedr. §§ 83 og 85 på karin@substans-konsulenthus.dk eller rikke@substans-konsulenthus.dk.

I kan tilmelde jer her.

Vi glæder os til en faglig fest med jer!