Årskongres

Årskongres for myndighedsledere- og chefer 2023

Sæt kryds d. 31. maj - 1. juni 2023 til årskongressen for myndighedsledere – ’Kompleks myndighedsledelse i en brydningstid’ Årets tema er ’Kompleks myndighedsledelse i en brydningstid’. Det er en brydningstid for hele ældreområdet, og hvordan fremtiden for myndighed ser ud tegner der sig lige nu forskellige billeder af. Hvilke myndighedsopgaver skal løses? Af hvem? Og hvilken rolle skal myndighed have ift. borgere, pårørende og samarbejdspartnere?

2023 byder på både en ny hovedlov og en ældrelov. På landsplan er mange kommuner i gang med at afprøve forskellige Buurtzorg inspirerede modeller med faste teams, hvor myndighed både rykkes tættere på udførerled – og i nogle tilfælde væk fra. Flere kommuner er på vej med at ’sætte velfærden fri’, og oven i disse forandringer, står området overfor store udfordringer med rekruttering og en ny regering, hvor det endnu er uklart, hvad fokus på frisættelse og besparelser konkret betyder.

Der er en bevægelse i gang ledelsesfagligt, som inviterer til, at vi som ledere arbejder med vores relationelle kompetencer og autencitet. Begreber som f.eks. psykologisk tryghed, forebyggelse af forråelse og italesættelse af ledelsesmæssig sårbarhed er på dagsordenen, fordi de understøtter trivsel, fastholdelse, læring og innovation.

Kompleksiteten af de mange forandringer i denne brydningstid stiller krav til myndighedsledelse. Ikke blot krav til hvordan I planlægger og udfører gennemtænkte og realistiske forandringer, men det inviterer også til, at I som ledere kigger indad og bliver inspireret i jeres eget ledelsesvirke.

Derfor vil vi på årskongressen, dag 1, sætte fokus på REALISTIKSE FORANDRINGER I EN BRYDNINGSTID og dag 2, sætte fokus på EN BÆREDYGTIG HVERDAGSLEDELSE.

Med programmet giver vi, med inspiration fra ledelsesforskere og ledelseskonsulenter og erfaringer fra kommunerne, vores bud på, hvordan I som ledere af myndighed kan komme de store forandringer i forkøbet med et en tydelig kurs for medarbejderne, bæredygtige og realistiske forandringsprocesser og inspirere til udvikling og handlekraft i det personlige lederskab.

Ud over indspark fra nogle af de frisatte kommuner, og de kommuner der arbejder med selvvisitation, har vi også allerede nu fornøjelsen af at kunne præsentere:

  • James Høpner – som med udgangspunkt i bogen ”Den uperfekte leder”, der i Børsen blev kåret til en af årets bedste ledelsesbøger, vil inspirere til en bæredygtig hverdagsledelse. James er efteruddannelseschef i Praktiserende Lægers Organisation, samt bestyrelsesformand ved Gotvedinstituttet, og forfatter til flere ledelsesbøger. Bl.a. bestselleren; ”Meningsskabelse, organisering og ledelse” og bøgerne ”Modstillinger i ledelse”, samt ”Modstillinger i organisations- og ledelsesteori”.

 

  • Clara Siboni Lund – der på årskongressen vil sætte fokus på at visioner og faglighed kan gå hånd i hånd, både i hverdagen og under kriser. Clara er cand.scient.pol og ph.d.-studerende ved Kronprins Frederiks Center for Offentlige Ledelse. Hun forsker i offentlig ledelse med særligt fokus på ledelse af fagprofessionelle medarbejdere. I sin ph.d.-afhandling har Clara undersøgt, hvordan frontlinjeledere bedriver faglig ledelse, og hvilke organisatoriske- og lederkarakteristika der er relateret til at ledere lykkes med faglig ledelse.

 

Vi forventer i løbet af januar at kunne præsentere det endelig i program.

 

Efter konferencen vil I bl.a. I have bud på:

  • Hvilke forandringer I kan forvente en ny hovedlov og ny ældrelov kalder på for myndighed
  • Hvad I kan lære af forandringer, der lykkes med selvstyring, faste teams og frisættelse af området
  • Hvordan I holder kursen for medarbejderne i en brydningstid, hvor kravene er modsatrettede og ændrer sig hurtigt i takt med den politiske dagsorden
  • Hvordan I forebygger at I som ledere ikke ender i en performance kultur, hvor der ikke er plads til det uperfekte
  • Hvordan I skaber optimal handlekraft i forandringsprocesser, men samtidig holder fokus på at understøtte den psykologiske tryghed og sikre at arbejdspres ikke overstiger bæreevne hos medarbejderne
  • Hvordan I undgår, at jeres tid fyldes op af hverdagens problemer, så I ikke når både den personlige ledelse og den strategiske ledelse – men kun berøre alt hvad der ligger midt i mellem

 

Åbne kurser