Årskongres

Årskongres for myndighedsledere- og chefer 2023

Sæt kryds d. 31. maj - 1. juni 2023 til årskongressen for myndighedsledere – ’Kompleks myndighedsledelse i en brydningstid’ Årets tema er ’Kompleks myndighedsledelse i en brydningstid’. Det er en brydningstid for hele ældreområdet, og hvordan fremtiden for myndighed ser ud tegner der sig lige nu forskellige billeder af. Hvilke myndighedsopgaver skal løses? Af hvem? Og hvilken rolle skal myndighed have ift. borgere, pårørende og samarbejdspartnere?

2023 byder på både en ny hovedlov og en ældrelov. På landsplan er mange kommuner i gang med at afprøve forskellige Buurtzorg inspirerede modeller med faste teams, hvor myndighed både rykkes tættere på udførerled – og i nogle tilfælde væk fra. Flere kommuner er på vej med at ’sætte velfærden fri’, og oven i disse forandringer, står området overfor store udfordringer med rekruttering og en ny regering, hvor det endnu er uklart, hvad fokus på frisættelse og besparelser konkret betyder.

Der er en bevægelse i gang ledelsesfagligt, som inviterer til, at vi som ledere arbejder med vores relationelle kompetencer og autencitet. Begreber som f.eks. psykologisk tryghed, forebyggelse af forråelse og italesættelse af ledelsesmæssig sårbarhed er på dagsordenen, fordi de understøtter trivsel, fastholdelse, læring og innovation.

Kompleksiteten af de mange forandringer i denne brydningstid stiller krav til myndighedsledelse. Ikke blot krav til hvordan I planlægger og udfører gennemtænkte og realistiske forandringer, men det inviterer også til, at I som ledere kigger indad og bliver inspireret i jeres eget ledelsesvirke.

Derfor vil vi på årskongressen, dag 1, sætte fokus på REALISTIKSE FORANDRINGER I EN BRYDNINGSTID, og dag 2, sætter vi fokus på EN BÆREDYGTIG HVERDAGSLEDELSE.

 

Program:

Her kan du læse det fulde program: Program 2023

 

Her er en forsmag på nogle af de forskere, specialister, kollega-ledere i myndighed og debattører, vi kommer til at møde, der vil sætte scenen for tidens komplekse forandringer og udfordringer:

En introduktion til ledelse som fælles Kurs, Koordinering og Commitment -.V. Morten Fogsgaard, erhvervspsykolog fra Aarhus Universitet og tidligere erhvervsforsker i ledelse- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet. 

Faglig ledelse og resiliens – V. Clara Siboni Lund, cand.scient.pol og ph.d.-studerende ved Kronprins Frederiks Center for Offentlige Ledelse.

Myndighed og styring ift. faste teams – tæt på og langt fra – V. Pia Kjellberg, projektchef i VIVE med mere end 25 års erfaring med forskning, analyse, evaluering og innovation på sundheds- og ældreområdet.

Erfaringer fra virkeligheden – organisering og selvvisitation – V. Distriktsleder i Hjemme- og Sygeplejen & Akutteam: Malene Mikkelsen og Myndighedschef Lene Gram Herborg fra Sønderborg Kommune + Områdeleder – visitation og hjælpemiddelservice: Anni Dahl, og l Ældrechef: Jeanette Rokbøl, fra Favrskov Kommune.

Paneldebat om organisering og styring i fremtidens myndighed V. Pia Kjellberg, VIVE, Sønderborg og Favrskov Kommune.

En leders bekendelser Vi skal høre en modig leder, der kommer og fortæller os om:

  • Min største fejl, hvad lærte jeg af den?
  • Hvad er mit bedste råd til andre ledere i forandringsprocesser?

Den uperfekte leder V. James Høpner, efteruddannelseschef i Praktiserende Lægers Organisation, samt bestyrelsesformand ved Gotvedinstituttet, og forfatter til flere ledelsesbøger. Bl.a. bestselleren; ”Meningsskabelse, organisering og ledelse”.

Speeddating for myndighedsledere i forandring – Faciliteret af Partner i Substans Konsulenthus: Karin Storr og Charlotte Nejmann Kjær.

Bliv langtidsholdbar og skab resultater ved at forstå dine reaktioner og følelser V/ Rikke Autzen – Cand.merc. Ledelses- og Organisationskonsulent. 

Med programmet giver vi, med inspiration fra ledelsesforskere og ledelseskonsulenter og erfaringer fra kommunerne, vores bud på, hvordan I som ledere af myndighed kan komme de store forandringer i forkøbet med et en tydelig kurs for medarbejderne, bæredygtige og realistiske forandringsprocesser og inspirere til udvikling og handlekraft i det personlige lederskab.

 

Efter konferencen vil I bl.a. I have bud på:

  • Hvad I kan lære af forandringer, der lykkes med selvstyring, faste teams og frisættelse af området
  • Hvordan I holder kursen for medarbejderne i en brydningstid, hvor kravene er modsatrettede og ændrer sig hurtigt i takt med den politiske dagsorden
  • Hvordan I forebygger at I som ledere ikke ender i en performance kultur, hvor der ikke er plads til det uperfekte
  • Hvordan I skaber optimal handlekraft i forandringsprocesser, men samtidig holder fokus på at understøtte den psykologiske tryghed og sikre at arbejdspres ikke overstiger bæreevne hos medarbejderne
  • Hvordan I undgår, at jeres tid fyldes op af hverdagens problemer, så I ikke når både den personlige ledelse og den strategiske ledelse – men kun berøre alt hvad der ligger midt i mellem

 

Vi glæder os meget til at se jer til nogle spændende dage, i de smukke omgivelser I Børkop.

 

Her kan du finde de forskellige oplægsholderes præsentationer:

// Morten Fogsgaard

// Pia Kjellberg

// Clara Siboni Lund

// James Høpner

// Sønderborg Kommune

// Favrskov Kommune

// Rikke Autzen