Årskongres

Årskongres for myndighedsmedarbejdere

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Substans' 23. årskongres, som afholdes den 8. og 9. november 2022 i Middelfart.

Vi lever på mange måder i en tid under forandringens vinde. I det politiske Danmark ser vi det ved, at kommunerne bliver ”sat fri” på en række velfærdsområder, og vi afprøver nye tiltag som selvvisitation og faste, selvstyrende teams. Der er et stort fokus på borgerens rolle, ansvar og ikke mindst rettigheder og nogle af vores store, grundlæggende myndighedsinstanser er underlagt kritik og dermed også et politisk pres for forandring. Der er fokus på det nære sundhedsvæsen, mere åbenhed i sagsarbejdet og journalerne og på forebyggelse og sundhedsfremme.

Og som det så ofte er med forandring, giver det anledning til en række spørgsmål. Særligt ét har det med at trænge sig på: Hvad betyder det for mig?

Det er også et spørgsmål, vi er optagede af i Substans: Hvad betyder forandringerne for myndigheden både nu og i fremtiden?

Og da vi er for nysgerrige til at stille spørgsmål uden også at afsøge svar, har vi på denne årskongres sat os for at se nærmere på disse forandringens vinde sammen med kloge hoveder, erfarne praktikere og skarpe idémagere.

På årskongressens første dag sætter vi fokus på de ydre forhold – på rammer og opgaver. Hvordan påvirker forandringens vinde de kommunale rammer på velfærdsområdet og hvilke krav stiller det til myndighedsopgaven?

På dag to zoomer vi ind på de indre forhold og undersøger, hvilke kompetencer og færdigheder det kalder på i fremtiden, når rammevilkår og myndighedsopgaven ændrer sig.

Årskongressens officielle program starter tirsdag kl. 10.00, men der er morgenmad allerede fra klokken 9.15. Programmet slutter onsdag klokken 15.30.

Der kører busser fra Middelfart Station direkte til Comwell.

Du kan glæde dig til oplæg fra bl.a..

  • Rikke Østergaard, erhvervssociolog og mentalsundhedsekspert. Rikke har blandt andet skrevet bogen med den fængende titel: ”Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben. Sådan undgår du at blive følelsesforurenet på jobbet”. Rikke er inviteret til at tale om følelsesmæssig- og social intelligens som en vigtig forudsætning for ikke bare samarbejdet med borgerne og de pårørende, men også i det kollegiale og tværfaglige samarbejder.
  • Ankestyrelsen. Vi har sat os for at undersøge, hvor langt Ankestyrelsens kompetencer rækker i forhold til at efterprøve kommunernes skønsmæssige afgørelser. Retssikkerhedslovens § 69 sætter rammen for Ankestyrelsen, hvordan de skal efterprøve den kommunale afgørelse og hvorvidt den lider af en retlig mangel.
  • Forskningsprojekt om forråelse på myndighedsområdet, Lulu Johanne Hjarnø Pedersen og Heidi Fischer Eskildsen.

    Debatten om forråelse har tidligere mest handlet om plejesektoren, men nu sætter et nyt forskningsprojekt fokus på forråelse i en forvaltningsmæssig kontekst. Bag forskningsprojektet står adjunkt Heidi Fischer Eskildsen og Ph.d. og adjunkt i socialt arbejde Lulu Hjarnø.

  • Jakob Lentz, specialpædagogisk konsulent. Som myndighedsmedarbejder har du måske oplevet, at mennesker, du arbejder sammen med, siger nej til krav, eller du har prøvet at blive kaldt nogle af sprogets mindre pæne gloser. Du kender muligvis til, hvor frustreret man kan blive, og hvor stor følelsen af magtesløshed kan være, når der opstår konflikter, truende eller udadreagerende adfærd. Derfor er det vigtigt, at vi som medarbejdere har en tilgang og nogle metoder, som bedst muligt støtter op om de personer, vi arbejder med. Jakob Lentz præsenterer på årskongressen nogle konkrete greb til netop det som ligger inden for Low Arousal-tilgangen.

  • Billund Kommune. Billund Kommune har virkelig fingeren på pulsen, når det kommer til at turde tænke nyt på myndighedsområdet.

  • Lær dit eget bias at kende og brug refleksiv tænkning som metode, Substans.

 

Enkelt værelse: DKK 5.925 ekskl. moms
Uden overnatning: DKK 4.475 ekskl. moms
Shareroom (dvs. fælles bad – men to værelser): DKK 5.725 ekskl. moms

Vi håber at se dig på Comwell i Middelfart den 8.-9. november!

Åbne kurser