Årskongres

Årskongres for myndighedsmedarbejdere

Substans' 21. årskongres afholdes den 3. og 4. november 2020 i Middelfart. Årets tema er dilemmaer i myndighedsarbejdet.

Aktuelle dilemmaer i myndighedsarbejdet

– nye krav, mere dialog, altid magt og gode løsninger  

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Substans’ 21. årskongres, hvor vi sætter fokus på nogle af de dilemmaer, som myndighed står ove rfor i det daglige arbejde.

Kom og få inspiration fra dygtige teoretikere og erfarne praktikere fra udvalgte kommuner. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 3. og 4. november 2020.

På årskongressen har vi sat os for at undersøge de mange til tider modsatrettede krav myndighed står overfor, og hvordan du som myndighedsmedarbejder kan blive bedre rustet, når der skal træffes svære dilemmafyldte valg.

Ledelseskommissionen anbefaler, at vi sætter borgeren i centrum, og at borgerorienteringen skal være et kompas for medarbejderne. Samtidig skal I lykkes i forhold til tidsfrister, overholdelse af standarder og lovgivning. Er det uopnåelige idealer, I stilles overfor? – hvilket er et spørgsmål ud af flere, vi vil undersøge på kongressen.

 

Download en teaser her

På årskongressen vil vi dykke ned i aktuelle emner som:

  • Ankestyrelsen, som sætter fokus på principafgørelser og de krav, det stiller til kommunernes praksis. Vi drøfter udfordringer ved at efterleve nye afgørelser og sikre borgers retsstilling i praksis. De seneste eksempler er fx afgørelserne om madservice og §§83-85.
  • Ankestyrelsen, vil også sætte fokus på kravene til dokumentation, og vi drøfter værdien og udfordringerne i forhold til tid, kvalitet, kompetencer og behov.
  • Klaus Majgaard, lektor og rådgiver sætter rammerne for dilemmaer, og inviterer os ind i refleksioner om magten og etikken i myndighedsarbejdet.
  • Helsingør Kommune, deler erfaringer om forebyggende samtaler, som gennemføres af visitator, og de dilemmaer som opstår i dialogen med borger, når man både forebygger og bevilliger. I Helsingør er de overbeviste om, at fremtidens myndighed får langt mere fokus på forebyggelse.
  • Åbenrå Kommune, fortæller om deres erfaringer med sammenlægning af myndighedsfunktioner på tværs af social og sundhed, og de dilemmaer som opstår i forsøget på at skabe helhed og sammenhæng omkring borgerne. Hvad kræver specialisering i dybden, og hvad kræver generalist kompetencer i bredden?
  • ”Magt og dialog”- 3 medarbejdere fra forskellige kommuner – fortæller om arbejdet med at skabe gode dialoger i deres borgersamtaler, og hvordan den formelle magt påvirker relationen med borger og pårørende. Hvilke udfordringer kan det give, når man arbejder intens på inddragelse af borgeren i dialogen og samtidig skal overholde formelle krav som fx sagsbehandlingsfrister?
  • ”Efter corona” – læringer fra tre ledere. Hvad tog vi med os, og hvad betyder det for myndighed? Kan vi ændre grundlæggende i visitationsformer og indsatser – og hvilke udfordringer og muligheder er der i den digitale dialog? Hør blandt andet Kim Søgaard, Socialchef i Varde, og Jeanett Rokbøl, Sundhedschef i Middelfart Kommune give deres bud.

 

Åbne kurser