Årskongres

Årskongres for myndighedsmedarbejdere

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Substans' 21. årskongres, som afholdes den 3. og 4. november 2020 i Middelfart. I år har vi valgt at sætte fokus på nogle af de dilemmaer, som myndighed står over for i det daglige arbejde.

Aktuelle dilemmaer i myndighedsarbejdet

– nye krav, mere dialog, altid magt og gode løsninger  

 

Kom og få inspiration fra dygtige teoretikere og erfarne praktikere fra udvalgte kommuner. På årskongressen har vi sat os for at undersøge de mange til tider modsatrettede krav myndighed står overfor, og hvordan du som myndighedsmedarbejder kan blive bedre rustet, når der skal træffes svære dilemmafyldte valg.

Ledelseskommissionen anbefaler, at vi sætter borgeren i centrum, og at borgerorienteringen skal være et kompas for medarbejderne samtidig med at tidsfrister, standarder og lovgivning skal overholdes. Er det uopnåelige idealer, I stilles overfor? – er et af de spørgsmål, vi vil undersøge på kongressen.

Du tilmelder dig via tilmeldingsformularen nederst på siden.

Læs om Substans’ retningslinjer for COVID-19 nederst på siden!

 

Download den opdaterede deltagerliste her

Download det opdaterede program her

Download materialer til årskongressen nedenfor:

Væsentlige hovedpointer fra årskongressen 2020

Dag 1: Tirsdag den 3. november

Substans – baggrund – dag 1

Klaus Majgaard Magt og etik

Dilemmaer i mødet mellem magt og dialog

En helhedsorienteret visitation

Mødelederens dilemmaer

Dag 2: Onsdag den 4. november

Substans – baggrund – dag 2

Johan Busse Det er ikke forbudt at sætte borgeren i centrum

Ankestyrelsens oplæg til Årskongres af 4. november 2020

4. Anne Skare Fremtidssans

 

På årskongressen vil vi dykke ned i aktuelle emner fremsat af:

 • Ankestyrelsen, som sætter fokus på principafgørelser og de krav, det stiller til kommunernes praksis. Vi drøfter udfordringer ved at efterleve nye afgørelser og sikre borgers retsstilling i praksis. Ankestyrelsen, vil også sætte fokus på kravene til dokumentation, og vi drøfter værdien og udfordringerne i forhold til tid, kvalitet, kompetencer og behov.

 

 • Klaus Majgaard, lektor og rådgiver sætter rammerne for dilemmaer, og inviterer os ind i refleksioner om magten og etikken i myndighedsarbejdet.

 

 • Aabenraa Kommune, fortæller om deres erfaringer med sammenlægning af myndighedsfunktioner på tværs af social og sundhed, og de dilemmaer som opstår i forsøget på at skabe helhed og sammenhæng omkring borgerne. Hvad kræver specialisering i dybden, og hvad kræver generalist kompetencer i bredden?

 

 • Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune og Formand for Dataetisk Råd fortæller om sine erfaringer fra blandt andet social- og sundhedsområdet ud fra et fokus om, at det ikke er forbudt at sætte borgeren i centrum – det er opgaven!

 

 • Katrine Schumann, ekstern lektor og foredragsholder stiller spørgsmålet: Hvordan omsættes myndighedsarbejdet til virtuelle rum, uden at give køb på det fysiske mødes mere naturlige muligheder for nærvær, relationer og dialog. Kathrine sætter fokus på, hvordan man kan arbejde løsningsorienteret med dilemmaer, der opstår, når samarbejdet med borgeren eller kollegerne sker gennem skærmen. Særligt har hun fokus på, hvordan kommunikation og små, lavpraktiske virkemidler kan understøtte det menneskelige møde.

 

 • ”Efter corona” – læringer fra tre ledere. Hvad tog vi med os, og hvad betyder det for myndighed? Kan vi ændre grundlæggende i visitationsformer og indsatser – og hvilke udfordringer og muligheder er der i den digitale dialog? Hør blandt andet Kim Søgaard, Socialchef i Varde, Jeanette Rokbøl, Sundhedschef i Middelfart og Myndighedsleder, Maria Brændstrup fra Ringsted Kommune give deres bud.

 

 • Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker vil vække vores fremtidssans, så vi selv kan forudse, hvad der er “på spil”. Vi stiller skarpt på myndighedsarbejdets game changers, og lærer, hvordan vi navigerer i fremtiden, så vi skaber og træner til en ny hverdag, hvor det ikke handler om mere, hurtigere og længere – men om “bedre”.

 

Substans’ retningslinjer for COVID-19: Fleksibilitet og sikkerhed for deltagerne

Årskongres for myndighedsmedarbejdere:

 • Da anbefalingerne fra myndighederne er, at alle konferencer under 500 personer der primært foregår siddende kan gennemføres, så længe man følger de anbefalede forholdsregler fra sundhedsstyrelsen, afholder vi forsat kongressen.
 • Vi sikrer god afstand ved bordene (minimum 1 meter), afspritning af borde under pauser, håndsprit og mundbind. Alle oplæg foregår siddende og med front i samme retning.
 • Det er muligt at deltage virtuelt, hvis man er i karantæne, er i risikogruppen eller i sin kommune er pålagt et særligt udvidet forsigtighedsprincip. Vi vil understøtte erfaringsudveksling og dialogen på tværs, så godt som de virtuelle løsninger tillader, dog i en anden form end det er muligt ved fysisk tilstedeværelse.
 • Hvis myndighedernes anbefalinger ændrer sig, så det ikke er muligt, at mødes fysisk, omlægges kongressen som udgangspunkt til en ren digital kongres. Skulle vi blive nødsaget til at flytte kongressen til anden dato, er det muligt at framelde uden omkostninger.