Efteruddannelse

Diplommodul

Vores to efteruddannelser 'Helhed og sammenhæng i borgerforløb' og 'Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv' kan gennemføres som diplommodul, hvor det kræves, at man som afslutning på uddannelsen skriver en opgave. Det er samme kursusindhold, uanset om man vælger at tage uddannelsen som diplommodul eller ej, og du vil komme til at gå på samme hold, som de kursister, der ikke vælger at skrive en diplomopgave. Diplommodulet gennemføres i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, som også er censor på opgaven. Substans tilbyder vejledning på opgaven.

Overbygningen ‘Helhed og sammenhæng i borgerforløb‘ hører under studieordningen “Sammenhængende patient og borgerforløb” og svarer til 5 ETCS pointer (se mere her). Diplommodulet koster 3465,-. (Pris pr. 1. august 2019).

Den skriftlige opgave skal have et omfang på maksimum 5 normalsider svarende til 12.000 anslag inklusiv mellemrum – der er ikke et mundtligt forsvar. Tidsfristen på opgaveaflevering er ca. 4 uger efter sidste undervisningsdag. Substans står for vejledning i forbindelse med den skriftlige opgave.

 

Overbygningen ‘Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv‘ hører under studieordningen “Teorier og modeller for kommunikation – fokus på asymmetriske relationer” og svarer til 10 ETCS point (se mere her). Diplommodulet koster 5940,-.(Pris pr. 1. august 2019).

Den skriftlige opgave skal have et omfang på maksimum 10 normalsider svarende til 12.000 anslag inklusiv mellemrum – der er ikke et mundtligt forsvar. Tidsfristen på opgaveaflevering er ca. 4 uger efter sidste undervisningsdag. Substans står for vejledning i forbindelse med den skriftlige opgave.

 

Vil I høre mere omkring mulighederne for at tage uddannelsen som et diplommodul kontakt udviklingskonsulent Louise Bjerre Bojsen på louise@substans-konsulenthus.dk eller +45 2544 4770.

Kriterierne for optagelse på diplommodulet findes her. Vil I høre mere om kriterierne ring til Chefkonsulent Helle Jensen på telefon 5163 2772.