Efteruddannelse

0. Tilvalg af diplommodul

Vores to efteruddannelser 'Koordinerede sundhedsindsatser i borgerforløb' og 'Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv' kan gennemføres som diplommodul, hvor det kræves, at man som afslutning på uddannelsen skriver en opgave. Det er samme kursusindhold, uanset om man vælger at tage uddannelsen som diplommodul eller ej, og du vil komme til at gå på samme hold, som de kursister, der ikke vælger at skrive en diplomopgave. Diplommodulet gennemføres i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, som også er censor på opgaven og tilbyder vejledning på opgaven.

Diplom i Koordinerede sundhedsindsatser i borgerforløb

Overbygningen ‘Koordinerede sundhedsindsatser i borgerforløb‘ stemmer overens med læringsmål og indhold i “Modul Rs31: Sundhedsindsatser og -begreber i praksis” under Den sundhedsfaglige Diplomuddannelse og svarer til 10 ECTS. Diplommodulet koster 6.900 pr. studerende (Pris pr. 1. januar 2021).

Den skriftlige opgave skal have et omfang på maksimum 10 normalsider – der er ikke et mundtligt forsvar. Tidsfristen på opgaveaflevering er ca. 4 uger efter sidste undervisningsdag. Københavns Professionshøjskole står for vejledning i forbindelse med den skriftlige opgave.

Diplom i Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv

Overbygningen ‘Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv‘ stemmer overens med læringsmål og indhold i “Modul Vf83: Kommunikation” under Den sundhedsfaglige Diplomuddannelse og svarer til 10 ECTS . Diplommodulet koster 6.900 pr. studerende (Pris pr. 1. januar 2021).

Den skriftlige opgave skal have et omfang på maksimum 10 normalsider – der er ikke et mundtligt forsvar. Tidsfristen på opgaveaflevering er ca. 4 uger efter sidste undervisningsdag. Københavns Professionshøjskole står for vejledning i forbindelse med den skriftlige opgave.

 

Vil du vide mere?

Vil I høre mere omkring mulighederne for at tage uddannelsen som et diplommodul kontakt uddannelseschef Louise Bjerre Bojsen Gosvig på telefon 42 79 26 60 eller e-mail louise@substans-konsulenthus.dk.

Kriterierne for optagelse på diplommodulet findes her. Vil I høre mere om kriterierne ring til Chefkonsulent Helle Jensen på telefon 5163 2772.