Efteruddannelse

Diplommodul

Vores to efteruddannelser 'Koordinerede sundhedsindsatser i borgerforløb' og 'Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv' kan gennemføres som diplommodul, hvor det kræves, at man som afslutning på uddannelsen skriver en opgave. Det er samme kursusindhold, uanset om man vælger at tage uddannelsen som diplommodul eller ej, og du vil komme til at gå på samme hold, som de kursister, der ikke vælger at skrive en diplomopgave. Diplommodulet gennemføres i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, som også er censor på opgaven og tilbyder vejledning på opgaven.

Overbygningen ‘Koordinerede sundhedsindsatser i borgerforløb‘ hører under studieordningen “Modul Rs31: Sundhedsindsatser og -begreber i praksis” og svarer til 10 ETCS pointer. Diplommodulet koster 6.900 pr. studerende (Pris pr. 1. januar 2021).

Den skriftlige opgave skal have et omfang på maksimum 10 normalsider svarende til 12.000 anslag inklusiv mellemrum – der er ikke et mundtligt forsvar. Tidsfristen på opgaveaflevering er ca. 4 uger efter sidste undervisningsdag. Københavns Professionshøjskole står for vejledning i forbindelse med den skriftlige opgave.

 

Overbygningen ‘Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv‘ hører under studieordningen “Modul Vf83: Kommunikation” og svarer til 10 ETCS point. Diplommodulet koster 6.900 pr. studerende (Pris pr. 1. januar 2021).

Den skriftlige opgave skal have et omfang på maksimum 10 normalsider svarende til 12.000 anslag inklusiv mellemrum – der er ikke et mundtligt forsvar. Tidsfristen på opgaveaflevering er ca. 4 uger efter sidste undervisningsdag. Københavns Professionshøjskole står for vejledning i forbindelse med den skriftlige opgave.

 

Vil I høre mere omkring mulighederne for at tage uddannelsen som et diplommodul kontakt chefkonsulent Rikke Ø, Asmussen på rikke@substans-konsulenthus.dk eller +45 6179 8066. 

Kriterierne for optagelse på diplommodulet findes her. Vil I høre mere om kriterierne ring til Chefkonsulent Helle Jensen på telefon 5163 2772.