Kursus

Netværk for myndighedsledere

Er til ledere, der ønsker at indgå i et netværk, hvor nye ideer og muligheder skabes samt at blive inspireret til at løse hverdagens konkrete udfordringer og til at gå nye veje i fremtiden som myndighedsledere. Vi har altså både et strategisk og et konkret driftsmæssigt fokus på myndighed i ledernetværket.

Formål og udbytte

Gennem netværk vil du få:

 1. Faglige input ift. aktuelle tendenser, du skal drives ledelse på. Fx håndtering af en ny lovgivning, metoder eller retningslinjer.
 2. Inspiration til fremtidens myndighed. Du får blik for de fremtidige opgaver, mulige organiseringer og styring – og behovet for nye kompetencer hos både medarbejdere og ledere.
 3. Mulighed for at reflektere over og ’spejle’ din egen ledelse i andre myndighedsfaglige ”lederkollegaer” på tværs af landets kommuner. Samt mulighed for at få viden, sparring og inspiration fra dem løbende.

Form

 

 • Netværket afholdes 3 gange årligt. Januar, juni og oktober fra kl 11-15. I 2022 er datoerne:
 • I efterår 2022 vil der også blive arrangeret en studietur for netværket, som vil være et tilbud og ikke obligatorisk (en tilkøbsmulighed)
 • Netværket vil skabe et rum, hvor der kan udfoldes mange forskellige perspektiver og også forskellige svar på temaerne. Der skal være plads til at tænke nyt og skævt, men det skal kunne relateres til den konkrete virkelighed, som kommunerne står med. Hvert møde vil blive indledt med et indspark fra Substans eller gæster. Det kan fx være forskere, praktikere, borgere eller udfører – evt. i samarbejde med en af de deltagende kommuner. Der vil altid skabes plads til at bringe viden fra ledere fra de deltagende kommuner på banen.
 • Vi forventer at kunne etablere en gruppe med fysisk mødested i Århus og en gruppe med fysisk mødested i København i dejlige lokaler med god forplejning De to grupper vil afholde deres møder i samme tidsrum, således at det igangsættende oplæg vil være ens, men foregå på skift fysisk i Århus eller København og sendes på live på skræm det andet sted. Der knyttes en Substans facilitator til hver gruppe, der faciliterer møderne efterfølgende i henholdsvis Århus og København.
 • Deltagere: Du skal være leder af myndighed indenfor social- eller sundhedsområdet for at kunne deltage i netværket.

Mulige temaer

 

Temaerne udvælges af Substans på baggrund af behovsafdækning hos de tilmeldte kommuner. Både inden første møde gennem opringning fra Substans, og som afslutning på hvert møde. Substans er ansvarlig for relevante programmer, der sikrer såvel strategisk som driftsmæssigt aktuelle temaer for myndighedsledelse.

Lad os sammen bl.a. søge svar på?

 • Hvad kræver det af ledelse og ledere af styre og lede i myndighed nu og fremtiden – når der skal tænkes både på den politisk styring, den faglige udvikling og den konkrete prioritering i den daglige drift?
 • I hvilket omfang er det muligt at involvere og tænke selvbestemmelse for borgerne, når rammen forsat er sat af lovning, serviceniveau og krav om effektivitet og effekt?
 • Hvad er behovet for myndighedsfaglige kompetencer, når samskabelse med både kollegaer, borgere og pårørende er nøgleord?
 • Hvad er egentlig meningen med myndighed frem over, og hvordan organiseres opgaven bedst, når de mere og mere knappe ressourcer skal anvendes bedst muligt og meningsfuldhed er afgørende?
 • og…

Pris og tilmelding

 

 • Tilmelding sker til Charlotte@substans-konsulenthus.dk, da der er begrænsede pladser. Tilmeldingsfrist inden d 31/11 2021. Herefter vurderer vi om der basis for to grupper – en i Århus og en i København.
 • Netværket drives af Substans, og partnerne Karin Storr og Charlotte Nejmann Kjær, samt chefkonsulenterne Rikke Ø Asmussen og Christian Buskjær bidrager med oplæg og facilitering.
 • Man binder sig for et år ad gangen. Prisen for de 3 årlige netværksmøder er 4900 kr. ex moms
 • Deltagelse i studietur vil være en merudgift

 

Åbne kurser

Dette kursus oprettes som åbent kursus, men vi har ingen kurser åbne netop nu. Kontakt os for at høre nærmere.