Kursus

Netværk for myndighedsledere

I er flere, der har spurgt – og vi har lyttet :-) Derfor har vi nu taget initiativ til at oprette et netværk for myndighedsledere. Et netværk hvor du som leder af myndighed får et rum til at faglig sparring og drøftelse, erfaringsudveksling og udvidelse af dit netværk.

Rammer for netværksmøderne

Hvert netværksmøde sætter fokus på et konkret, relevant emne indenfor ledelse af myndighed og vil forsøge at favne forskellige emner, udfordringer og cases fra netværkets medlemmer, aktuelle tendenser og personlig lederstil og lederudvikling generelt. Mødernes form og indhold tilrettelægges af Substans og er krydret med faglige oplæg fra eksempelvis forskere, praktikere, borgere eller udfører (evt. i samarbejde med en fra netværket). Der skal være plads til at tænke nyt og skævt og det skal kunne relateres til den konkrete myndighedspraksis.

Du får inspiration, fagligt input og refleksioner, krydret med nyeste viden, indenfor temaer som:

  • Aktuelle tendenser: Hvordan og hvad skal du være særlig opmærksom på, når du skal have følgeskab og ejerskab af de evige forandringer?
  • Inspiration til fremtidens myndighed: Hvad skal du være særlig opmærksom på med ny ældrelov, sundhedsklynger og fx tiltag som faste teams i plejen teams? Hvad kalder det på af nye opgaver og nye kompetencer hos både medarbejdere og ledere
  • Betydningen af ligevægt mellem specialisering, samskabelse og værdiskabelse for både borgere og medarbejdere.
  • Mulighed for i netværket at få tid og ro til at reflektere og ”spejle” dig i egen ledelse og andre lederkollegaer.
Temaerne udvælges af Substans på baggrund af behovsafdækning hos de tilmeldte kommuner både før og efter afholdelse af netværksmøderne.

Substans er ansvarlig for relevant dagsorden, der sikrer blik for såvel strategiske som driftsmæssige aktuelle temaer for myndighedsledelse.

Prisen for tre årlige netværksmøder er 4900 kr. ex moms.

Der vil også blive arrangeret en årlig studietur for netværket, som vil være et tilbud (en tilkøbsmulighed).

Åbne kurser

Dette kursus oprettes som åbent kursus, men vi har ingen kurser åbne netop nu. Kontakt os for at høre nærmere.