Kursus

Netværk for myndighedsledere

Nu har du som leder igen en unik mulighed for at blive en del af netværket for myndighedsledere.
Netværket er et fagligt arbejdsrum, hvor konkret sparring, faglige drøftelser og vidensdeling på tværs af kommunernes myndighedsledere er det bærende. Møderne vil favne højaktuelle trends, nyt om rapporter og puljer og cases fra netværkets medlemmer samt lederudvikling generelt.

Substans er ansvarlig for relevant dagsorden, der sikrer blik for såvel strategiske som driftsmæssige aktuelle temaer for ledelse af myndighedsområdet. Møderne planlægges så det sikres, at du får relevant indhold med hjem og mulighed for sparring samt vidensdeling med kollegaer indenfor samme fagområde og ledelsesniveau. Der skal være plads til at tænke nyt og skævt, og samtidig skal det kunne relateres til din konkrete virkelighed.

 

Du får inspiration, fagligt input og refleksioner, krydret med nyeste viden, indenfor temaer som:

 • Aktuelle tendenser, hvordan og hvad skal du være særlig opmærksom på i ledelsesarbejdet med at forebygge forråelse og skabe psykologisk tryghed?
 • Betydningen af den kommende Ældrelov – hvilke muligheder og løsninger giver den?
 • Hvordan kan du styrke dit ledelsesmæssige retning med elementer fra regenerativ ledelse og faglig ledelse?
 • Mulighed for i netværket at få tid og ro til at reflektere og ”spejle” dig i egen ledelse og andre lederkollegaer fra forskellige kommuner
 • Nyt om aktuelle puljer og relevante nationale rapporter

 

Temaet på første møde handler om, hvordan du som leder arbejder med at forebygge forråelse i myndighed og hvordan du arbejder med psykologisk tryghed i en foranderlig hverdag.

 

Rammer for netværket:

 • Netværket drives af Substans med partnerne Karin Storr og Charlotte Nejmann Kjær, samt chefkonsulenterne Pia Mejborn og Tina Frederiksen.
 • Temaerne udvælges af Substans på baggrund af behovsafdækning hos de tilmeldte kommuner både før og efter afholdelse af netværksmøderne.
 • Substans er ansvarlig for relevant dagsorden, der sikrer blik for såvel strategiske som driftsmæssige aktuelle temaer for myndighedsledelse.
 • Netværket mødes på de 3 udvalgte datoer kl. 10-15. Der serveres frokost hver gang.
 • Tilmeldingen er ikke personlig, hvilket betyder at du altid har mulighed for at sende en lederkollega.
 • Den juni – 4.juni bliver der, som et tilbud, arrangeret en studietur for netværket. Studieturen går til Oulu i Finland med fokus på teknologiske løsninger og borgerinddragelse.

Prisen for tre årlige netværksmøder er 4900 kr. ex moms.

Åbne kurser

Dette kursus oprettes som åbent kursus, men vi har ingen kurser åbne netop nu. Kontakt os for at høre nærmere.