Kursus

Temadag: Servicelovens bestemmelser om hjælpemidler og forbrugsgoder

Ønsker du at blive skarp på sondringen mellem hjælpemidler og forbrugsgoder, definitionen af varigt og væsentligt, forbrugsgodebestemmelsens kringlede kroge og hvornår et produkt skal visiteres efter serviceloven, sundhedsloven eller arbejdsmarkedsreglerne? Så er temadagen Servicelovens bestemmelser om hjælpemidler og forbrugsgoder noget for dig!

”For at behandle borgerne ens, skal vi behandle dem forskelligt”.

 

Det kan være en udfordring at sikre et ensartet serviceniveau. For hvordan tackler man et værdiladet kriterium som væsentlighed? Dette er blot et af de spørgsmål, vi arbejder med på temadagen. Derudover vil du også få svar på følgende spørgsmål:

  • Hvornår er noget varigt i servicelovens forstand, og hvilken betydning har det, hvis man som kommune har valg at støtte op om midlertidige behov? Er væsentlighedskriteriet f.eks. det samme ved midlertidige som varige behov?
  • Hvordan sondrer vi mellem hjælpemiddelbestemmelsen og anden lovgivning, herunder sundhedssektoren?
  • Hvordan kan man kende forskel på et hjælpemiddel og forbrugsgode? Og hvilken betydning har det, hvis produktet kan købes i almindelige butikker? Hvornår bliver et forbrugsgode til sædvanligt indbo? Og hvornår er der tale om et forbrugsgode, der kun fungerer som et hjælpemiddel?
  • Kriteriet om at gøre borgeren selvhjulpen er vigtigere end nogensinde. Kan det have betydning for serviceniveauet i den enkelte kommune? Og vil det altid være kommunens opgave at stille produkter til rådighed, eller kan borgeren også forpligtes hertil?

 

HVAD FÅR DU UD AF DAGEN?

Deltagerne får et grundigt kendskab til de juridiske forhold – herunder Ankestyrelsens praksis, som grundlag så de kan træffe kvalificerede afgørelser.

 

HVEM KAN DELTAGE?

Dagen er rettet mod myndighedspersoner, der arbejder med eller er nysgerrige på bestemmelserne om hjælpemidler og forbrugsgoder.

HVEM UNDERVISER?

På uddannelsen kan du enten møde:

// Karin Storr, partner i Substans, cand.jur.

// Tatiana Hjort Sørensen, juridisk konsulent, cand.jur.

 

HVIS VI GERNE VIL HJEMKØBE TEMADAGEN?

Temadagen kan også gennemføres som hjemkøb. Kontakt os gerne, hvis I ønsker dagen gennemført i egen kommune. Dagens indhold og længde kan tilpasses, og vi kan sætte fokus på særlige udfordringer, som den enkelte kommune står med.

 

HVAD KOSTER DET?

Prisen for en temadag som hjemkøb ved op til 22 medarbejdere er DKK 23.500,- + moms og transport. Ved flere deltagere er I meget velkomne til at kontakte os via adm@substans-konsulenthus.dk, hvor vi vil udregne en pris med afsæt i den konkrete aftale og omfang.

 

HVEM KONTAKTER JEG?

Hvis du ønsker at vide mere om temadagen eller andre muligheder for at sætte fokus på en professionel sagsbehandling, er du velkommen til at kontakte Karin Storr på telefon 2616 9380 eller e-mail karin@substans-konsulenthus.dk.

Åbne kurser

Dette kursus oprettes som åbent kursus, men vi har ingen kurser åbne netop nu. Kontakt os for at høre nærmere.

Hjemkøb

Dette kursus findes også som hjemkøb. Kontakt os for at høre nærmere.


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 23 10 15 55