Kursus

Specialiseret forløb med Substans

Substans afholder i foråret 2021 et specialiseret to-dages forløb om servicelovens §§95-96. Hjælperordningerne er et kompliceret arbejdsområde, både når det kommer til regler og praksis. Mange parter på tværs af sektorer og afdelinger er involveret, der er høje krav til dokumentation ligesom samarbejdet med borgere og pårørende er afgørende.

Med forløbet får I:

✔️ en grundig gennemgang af områdets lovgivning og regler samt kravene til udmåling

✔️ overblik over de mange samarbejdspartnere samt klarhed over de forskellige opgaver, roller og ansvar

✔️ et bud på udformning af den gode afgørelse med de nødvendige detaljer

✔️ viden om proces for opfølgning og tilsyn, herunder administration og regnskaber

✔️ sparring på arbejdet med egne medbragte cases

 

Forløbet retter sig både mod rådgivere og visitatorer fra social og sundhed. Som ny på området får du et grundigt indblik i lovgivning og rammer. Er du erfaren får du mulighed for at nørde dig ned i vigtige dele af området og tid til at dyrke detaljer. Alle får konkret træning og ny viden gennem arbejdet med og sparring på egne medbragte sager.

Forløbet strækker sig over to dage, og finder sted den 9. og 10. februar 2021.

Forløbet finder sted på Bings, Vesterbrogade, København.

Prisen pr. person er 5695 kr. ekskl. moms.

Hvor kan jeg få kendskab til mere vedr. §§ 95 og 96?
Gode råd er fortsat gratis hos Substans. Sidder I med andre ønsker kan Karin og Rikke bookes til oplæg, rådgivning og sagssparring vedr. §§ 95 og 96 på karin@substans-konsulenthus.dk eller rikke@substans-konsulenthus.dk.

Åbne kurser