Kursus

Temadag (§§ 95 & 96)

Substans afholder i 2021 en temadag om servicelovens §§95-96. Hjælperordningerne er et kompliceret arbejdsområde, både når det kommer til regler og praksis. Mange parter på tværs af sektorer og afdelinger er involveret, der er høje krav til dokumentation ligesom samarbejdet med borgere og pårørende er afgørende.

Med forløbet får I:

✔️ en grundig gennemgang af områdets lovgivning og regler samt kravene til udmåling

✔️ overblik over de mange samarbejdspartnere samt klarhed over de forskellige opgaver, roller og ansvar

✔️ et bud på udformning af den gode afgørelse med de nødvendige detaljer

✔️ viden om proces for opfølgning og tilsyn, herunder administration og regnskaber

✔️ sparring på arbejdet med egne medbragte cases

 

Forløbet retter sig både mod rådgivere og visitatorer fra social og sundhed. Som ny på området får du et grundigt indblik i lovgivning og rammer. Er du erfaren får du mulighed for at nørde dig ned i vigtige dele af området og tid til at dyrke detaljer. Alle får konkret træning og ny viden gennem arbejdet med og sparring på egne medbragte sager.

 

Hvor kan jeg få kendskab til mere vedr. §§ 95 og 96?
Gode råd er fortsat gratis hos Substans. Sidder I med andre ønsker kan Karin og Rikke bookes til oplæg, rådgivning og sagssparring vedr. §§ 95 og 96 på karin@substans-konsulenthus.dk eller rikke@substans-konsulenthus.dk.

Åbne kurser

Dette kursus oprettes som åbent kursus, men vi har ingen kurser åbne netop nu. Kontakt os for at høre nærmere.