Kursus

Temadag: Fokus på sagsbehandlingsreglerne

Hvordan kan vi træffe mere kvalificerede afgørelser? Det kan vi ved at overholde sagsbehandlingsreglerne. Hvis sagsbehandlingsreglerne ikke er overholdt, betyder det ofte, at Ankestyrelsen enten hjemviser eller erklærer afgørelsen ugyldig. Hjemvisninger er ressourcemæssige tunge og for borgerne tidsmæssigt uoverskuelige. Hvordan gør sagsbehandlingsreglerne os til bedre myndighedspersoner, og hvad betyder det for vores afgørelser, hvis vi ikke overholder dem? Som myndighedsperson er det vigtigt at have et grundlæggende kendskab til sagsbehandlingsreglerne, så borgerens retssikkerhed sikres, og der træffes kvalificerede afgørelser.

HVAD FÅR DU UD AF DAGEN?

Formålet er, at deltagerne får et grundigt kendskab til de juridiske forhold og regler, der sætter rammen for den gode sagsbehandling. Det er også formålet at give deltagerne en større bevidsthed om, hvordan reglerne omsættes til praksis.

 

HVAD INDEHOLDER TEMADAGEN?

På denne temadag har vi særligt fokus på, hvordan man systematisk kan arbejde med sagsbehandlingsreglerne, kravene til helhed og at sikre holdbare afgørelser. Vi vil arbejde aktivt med sagsbehandlingsreglerne og se på, hvordan de spiller sammen med de materielle regler, og hvad der skal til, for at afgørelsen holder. Dagen tager udgangspunkt i lovgivningen, ankestyrelsens anbefalinger og der arbejdes med konkrete cases.

 

HVEM KAN DELTAGE?

Dagen er målrettet medarbejdere, der har konkret sagsbehandling indenfor serviceloven.

 

HVEM UNDERVISER?

På temadagen kan du enten møde:

> Karin Storr, partner i Substans, cand.jur.

> Tatiana Hjort Sørensen, juridisk konsulent, cand.jur.

TEMADAGEN FINDES KUN SOM HJEMKØB

Prisen for en temadag ved op til 22 medarbejdere er DKK 23.500,- + moms og transport. Ved flere deltagere er I meget velkomne til at kontakte os via adm@substans-konsulenthus.dk, hvor vi vil udregne en pris med afsæt i den konkrete aftale og omfang.

 

HVEM KONTAKTER JEG?

Ønsker du at vide mere om kurset eller andre muligheder for at sætte fokus på en professionel sagsbehandling, er du velkommen til at kontakte Karin Storr på telefon 2616 9380 eller e-mail karin@substans-konsulenthus.dk.

Hjemkøb

Dette kursus findes alene som hjemkøb. Kontakt os for at høre nærmere.


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 23 10 15 55