Kursus

Temadag: Koordinerende sagsbehandling

På temadagen får du en grundig indføring i koordineringsopgaven, som den ser ud fra to perspektiver: Det faglige samspil mellem professionelle parter, der med forskellig viden alle arbejder på at skabe værdi for borgeren eller familien og din rolle som facilitator til en samskabende proces sammen med borgeren.

HVORFOR ER DAGEN RELEVANT?

Koordinerende sagsbehandling er et helt centralt element i arbejdet med øget sammenhæng på tværs af socialområdet, beskæftigelse, sundhed og uddannelse.

Både i serviceloven og i lov om aktiv beskæftigelsesindsats er rollen som koordinerende sagsbehandler essentiel.

Med afsæt i seneste års forskning og evalueringer af sammenhængende borgerforløb og Substans’ erfaringer fra flere kommuner, stiller temadagen skarp på praksismodeller og teoretiske perspektiver på to store opgavefelter:

1) Opgaven som netværksmødeleder i det samskabende og inddragende møde mellem flere fagprofessionelle eksperter og med borgeren eller familien i centrum.

2) Opgaven som proceslederen i et sammenhængende forløb om én fælles udredning, og udvikling af øget selvhjulpenhed og tilknytning til job og uddannelse.

Vi trækker på temadagen tråde til dokumenterede og evidensbaserede indsigter både fra socialområdet, beskæftigelse- og sundhedsområdet.

Det gælder indsigter fra Åben Dialog Intensive Case Management og Critical Time Intervention fra socialområdet. Fra beskæftigelsesområdet inddrager vi evidensbaserede indsigter fra Individuel Placement and Support og Beskæftigelses Indikatorprojektet. Fra sundhedsområdet trækker vi erfaringer omkring relationel koordinering og forløbskoordinering ind.

Her er det helt essentielt, at vi omsætter disse indsigter til et bud på konkrete værktøjer i rollen som koordinerende sagsbehandler. Og undervejs tager vi temperaturen på udviklingspotentialet i din kommune – så du går hjem med lyst til og retning på en udvikling.

 

HVAD INDEHOLDER DAGEN?

Med en temadag får medarbejdere og ledere en række inspirationskilder og indsigter til udvikling af rollen som koordinerende sagsbehandler.

Men for bedst muligt at kunne inspirere til, hvordan de nye perspektiver kan omsættes til nye praksisformer i din kommune, har vi krydret dagen med refleksioner og casearbejde i mindre grupper.

Selve programmet for dagen tilrettelægges i tæt samspil med din kommune. Nedenstående er eksempler på programpunkter, vi ofte sætter fokus på.

 

HVEM KAN DELTAGE?

Kurset er målrettet medarbejdere, der varetager rollen eller står overfor at træde ind i rollen som koordinerende sagsbehandler.

 

HVAD KOSTER DET?

Prisen for en temadag som hjemkøb ved op til 22 medarbejdere er DKK 23.500,- + moms og transport. Ved flere deltagere er I meget velkomne til at kontakte os via adm@substans-konsulenthus.dk, hvor vi vil udregne en pris med afsæt i den konkrete aftale og omfang.

 

HVEM KONTAKTER JEG?

Hvis du ønsker at vide mere om temadagen eller andre muligheder for at sætte fokus på professionel sagsbehandling, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Christian Buskjær Christensen på mail christian@substans-konsulenthus.dk.

Hjemkøb

Dette kursus findes alene som hjemkøb. Kontakt os for at høre nærmere.


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 23 10 15 55