Kursus

Temadag: Kunsten at lede et møde med energi og fremdrift – og borger for bordenden

Der er behov for dygtige mødeledere, når I som kommune skal kunne tage afsæt i borgernes drømme og skabe løsninger, der er enkle og overskuelige. Løsninger, hvor borgerne så hvidt muligt er kaptajn, fremfor passiv passager, og hvor I som professionelle yder støtte i et tæt samspil mellem mange specialister i og udenfor kommunen. Det kræver dygtige mødeledere, når der skal formes løsninger på tværs af budgetter, lovgivninger og faglige perspektiver. ​Kom med på vores temadag og bliv en endnu bedre mødeleder end i dag.

God mødeledelse er situationsbestemt

I Substans er vi slet ikke i tvivl: Der findes ikke én strategi eller model til god mødeledelse. Vi har i mange år undervist og trænet mødeledere, og vi kommer ikke med ét fast koncept til mødeledelse. Den gode mødeleder kan afhængigt af situationen vælge forskellige måder at lede mødet på. Vi introducerer tre grundlæggende mødelederpositioner, mødelederen kan indtage og en række understøttende kommunikationsgreb. Bagved de tre mødelederpositioner ligger nyeste viden om recovery orienteret rehabilitering, dialogisk samtale og motivation. De tre positioner kalder vi ”problemorienteret””løsningsorienteret” og ”dialogorienteret”​.

Vi træner og giver greb til facilitering
På temadagen bliver du klædt på til at opnå effektive møder og det bedste samspil. I Substans arbejder vi med tre forskellige veje til facilitering og mødeledelse:

  • Grafisk facilitering, er når mødelederen dirigere efter en fælles melodi ved at tegne kasser, billeder eller pile, som deltagerne skaber mening med sammen. ​
  • Sproglig facilitering, er når mødelederen dirigere ved at bede deltagerne samtale ud fra særlige spørgsmål eller emner. ​
  • Rollefacilitering, er når mødelederen beder deltagerne indtage forskellige ”lytte” eller  ”tale” positioner på mødet. ​

Praktisk om temadagen:

  • Dagen bliver en god kombination af teoretiske og faglige oplæg, plenumrefleksioner, træning i praksis og gruppearbejde.
  • Der vil være fuld forplejning – dvs. morgenmad, frokost, lidt sødt og the/kaffe hele dagen.

Undervisningen er fra 9.00-15.00. Der er fysisk fremmøde og temadagen afholdes i både Aarhus og København i 2022.

Undervisere på temadagen er uddannelseschef Louise Bjerre Bojsen Gosvig (København) og udviklingskonsulent Maja Dror (Aarhus).

Åbne kurser

Dette kursus oprettes som åbent kursus, men vi har ingen kurser åbne netop nu. Kontakt os for at høre nærmere.

Hjemkøb

Dette kursus findes også som hjemkøb. Kontakt os for at høre nærmere.


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 23 10 15 55