Kursus

Temadag om borgerinddragelse af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser

Igennem de sidste 10 år er borgerinddragelse i højere grad blev en del af den kommunale dagsorden. Tendensen har i disse år været at kommunerne varetager et stigende antal sundhedsopgaver, og kompleksiteten i behandling og pleje er steget. Opgaverne foregår ofte i borgers eget hjem og borgers stemme skal inddrages og høres. Kommunen er altså trådt tættere på borgers liv og borgerinddragelse bliver en naturlig følge.

Når vi I Substans møder den kommunale virkelighed er disse gode intentioner dog ofte udfordret af en række dilemmaer i praksis. En af dem vi oftest hører er, at borgerinddragelse ikke er muligt, når borgeren er kognitivt udfordret på kommunikation og samarbejdsevner.

 

Der findes viden og metoder, som kan hjælpe på vej – dem vil vi gerne sætte i spil på en temadag.

 

Substans udbyder

En temadag om hvordan du skaber borgerinddragelse af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser.

 

Målgruppe

Ledere, medarbejdere og myndighed på ældreområdet: SOSU-personale, sygeplejersker, terapeuter, visitatorer og ledere.

 

Program

 • Formålet med borgerinddragelse.
 • Borgerinddragelse af mennesker med kommunikative funktionsnedsættelser
 1. Hvad er anderledes end almindelig borgerinddragelse?
 2. Etiske dilemmaer og magtbalancen i relationen
 3. Samarbejdet med pårørende
 • Tre greb til borgerinddragelse
 1. Personcentreret borgerinddragelse tilpasset til det kognitive funktionsniveau
 2. Hvilken kommunikation fremmer inddragelse af borger?
 3. At sætte mål med borger – motivationsarbejdet

 

 • Analyse af egen praksis – Hvor gode er vi til borgerinddragelse af mennesker med kognitive funktionsnedsættelse? Hvordan bliver vi bedre?
 • Udvikling af konkrete redskaber til borgerinddragelse.

Udbytte af temadag

Efter dagen har deltagerne fået viden om borgerinddragelse af mennesker med kognitiv funktionsnedsættelse. I praksis betyder det at deltagerne:

 

 • Kan sikre at borger føler sig mødt og hørt.
 • Har lært: hvad kan jeg sige/ hvad skal jeg undgå at sige?
 • Kan strukturere samtalen så den rammer borgers kognitive niveau.
 • Har viden om og konkrete greb til den gode borgerinddragende samtale.
 • Kan vurdere om kommunikationen er en succes og dermed tage ansvar for samtalen.
 • Har lavet en analyse, af egne barrierer og løsningsmuligheder i praksis.
 • Har udviklet redskaber, der kan fremme en højere grad af borgerinddragelse i egen praksis.

 

Underviser

På temadagen underviser Hanne Marie Lindberg Nejsum, som er udviklingskonsulent i Substans. Hanne Marie er uddannet ergoterapeut og har en master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling. Hun har mange års erfaring med rehabilitering og inddragelse af borgere med kognitive funktionsnedsættelser, både i borgers eget hjem, på plejehjem og som demenskoordinator. Derudover har hun erfaring med undervisning fra ergoterapeutuddannelsen og på SOSU skolens grund- og videreuddannelser.

 

 

Kilde

1: https://danskepatienter.dk/files/media/Publikationer%20-%20Egne/B_ViBIS/A_Rapporter%20og%20unders%C3%B8gelser/brugerinddragelse_kommuner_19-1-18.pdf

2: https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/socialomraadet/retssikkerhed/borgerinddragelse/

Åbne kurser

Dette kursus oprettes som åbent kursus, men vi har ingen kurser åbne netop nu. Kontakt os for at høre nærmere.

Hjemkøb

Dette kursus findes også som hjemkøb. Kontakt os for at høre nærmere.


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 23 10 15 55