Kursus

Temadag om hjælpemidler og forbrugsgoder

Ønsker du at blive endnu skarpere på servicelovens regler om hjælpemidler og forbrugsgoder? Er du er i tvivl om, hvordan du behandler sagerne om el-køretøjer, kugledyner og andre specifikke produkter – så er denne temadag med Substans noget for dig! Vi stiller skarpt på regler, snitflader og Ankestyrelsens praksis på området.

I løbet af dagen bliver vi sammen klogere på, hvornår kriterierne om varighed og væsentlighed er opfyldt, og vi tager livtag med emner som sædvanligt indbo og, hvornår et hjælpemiddel er et behandlingsredskab og vice versa.

Vi kommer hele vejen rundt om bestemmelsernes indhold, så vi styrker dit juridiske fundament, samtidig med at vi kobler juraen op på Ankestyrelsens praksis, så vi får tegnet det fulde landkort, som gør dig i stand til at navigere og træffe korrekte afgørelser.

Dagen igennem er det muligt at komme med spørgsmål eller eksempler fra egne sager, så vi sammen former en temadag, som bliver relevant og yderst brugbar i praksis.

 

HVEM ER TEMADAGEN MÅLRETTET?

Temadagen er for dig, som arbejder med hjælpemiddelssager eller dig, som er nysgerrig på området for at kunne vejledning og rådgive dine borgere mere kvalificeret.

 

HVEM UNDERVISER?

Du vil blive undervist af enten Chefkonsulent Julie Riis, cand. jur., eller partner Karin Storr, cand. jur. eller som trygt vil tage dig gennem dagen.

 

HVEM KONTAKTER JEG?

Hvis du ønsker at vide mere om temadagen eller andre muligheder for at sætte fokus på en professionel sagsbehandling, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Julie Riis på telefon 5166 4670 eller e-mail julie@substans-konsulenthus.dk.

 

Program for dagen

Kl. 9.00-12.00:

  • Velkommen og præsentation af dagens formål og indhold
  • Servicelovens formålsbestemmelse og de socialretlige principper
  • 112 om hjælpemidler: varighed, væsentlighed og valg af produkt
  • 113 om forbrugsgoder: bagatelgrænsen, sædvanligt indbo og forbrugsgoder som udelukkende fungerer som et hjælpemiddel
  • 113b – hvornår giver det mening?

Kl. 12.15-13.00 – Frokost

Kl. 13.00-15.30

  • Vi taler ind i særlige produkter og sagsbehandling heraf, f.eks. kugledyner og el-køretøjer.
  • Snitflader – Merudgifter, boligindretning, behandling, træning, rehabilitering, basisinventar, uddannelse og APV

 

HJEMKØB

Temadagen kan også gennemføres som hjemkøb. Kontakt os gerne, hvis I ønsker dagen gennemført i egen kommune. Dagens indhold og længde kan tilpasses, og vi kan sætte fokus på særlige udfordringer, som den enkelte kommune står med.

Åbne kurser

Dette kursus oprettes som åbent kursus, men vi har ingen kurser åbne netop nu. Kontakt os for at høre nærmere.

Hjemkøb

Dette kursus findes også som hjemkøb. Kontakt os for at høre nærmere.


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 23 10 15 55