Kursus

Temadag om samarbejdet med pårørende i ældreomsorgen

Pårørende er en ressource for borger og for ældreplejen. De er en vigtig del af borgers liv, har stor indsigt i borgers livshistorie og vaner og har dermed uundværlig viden for sundheds- og plejepersonale. Men der kan opstå udfordringer i samarbejde og inddragelse af pårørende.

Der kan være en række barrierer i ældreplejen for at samarbejde og inddrage pårørende. Medarbejderne kan mangle viden om pårørendes situation, de kan have berøringsangst fordi de ikke vil forlange for meget da mange pårørende allerede bidrager med en stor indsats. De kan selv være udfordrede på ressourcer, det kan være svært at prioritere i hverdagens travlhed, medarbejderne ser det måske ikke som en del af deres faglighed eller opgave og endelig har mange kommuner ikke rammer for pårørendesamarbejdet.

Forståelse af de pårørendes behov og rammesætning for samarbejdet kan være vigtige faktorer for, at pårørende kan fortsætte med at være en støtte for borger, uden selv at blive overbelastet og få behov for hjælp. Derfor sætter vi fokus på samarbejdet med pårørende på en temadag for ledere og medarbejdere i ældreplejen.

Dagens fokus

 

Formiddag

 • Hvem er de pårørende, og hvilken situation står de i?
 • Sådan sætter du rammen for pårørendesamarbejdet i en travl hverdag.
 • Pårørendesamarbejdet er en kulturændring – lær hvordan du skifter rolle fra ekspert til sparringspartner.
 • Konkrete forslag til at støtte op om den pårørende.

 

Eftermiddag

 • ”Sådan ser samarbejdet ud i min verden” – Besøg af pårørende.
 • Hvordan bliver pårørendesamarbejdet en del af jeres faglighed og indsats?
 • Konkret inspiration til hvordan samarbejdet kan se ud.
 • Gruppearbejde med fokus på hvordan det ser ud at være pårørende hos os? Hvad er vores udfordringer? Hvilke handlinger vil vi sætte i gang for at imødekomme udfordringerne?

Læringsmål

Læringsmålene for dagene er, at deltagerne:

 • Opnår indsigt i pårørendes situation og behov
 • Får viden om, hvad pårørendeinddragelse og konkrete bud på, hvordan man arbejder med det.
 • Opnår viden om medarbejderens rolle og kommunikation i pårørendesamarbejde.
 • Får inspiration til forskellige tilgange til og tilrettelæggelse af pårørendeinddragelse.
 • Udarbejder en analyse af eget samarbejde med pårørende.
 • Udvikler konkrete handleplaner til inddragelse af pårørende i egen praksis og organisation.

Udbytte

Efter dagen kan deltagerne i højere grad

 • Forstå pårørendes situation og behov.
 • Fungere som en hjælpsom sparringspartner i stedet for ekspert
 • Sætte tydelige rammer og forventninger for pårørendesamarbejdet.
 • Lave en konkret handleplan for, hvordan du fremover kan inddrage pårørende.

 

Underviser

På temadagen underviser Hanne Marie Lindberg Nejsum, som er udviklingskonsulent i Substans. Hanne Marie er uddannet ergoterapeut og har en master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling. Hun har mange års erfaring med samarbejde med pårørende både som rehabiliterende ergoterapeut i borgers eget hjem, på plejehjem og som demenskoordinator i kommunalt regi. Derudover har hun erfaring med undervisning både som lektor på ergoterapeutuddannelsen og underviser på SOSU skolens grund- og videreuddannelser.

Åbne kurser

Dette kursus oprettes som åbent kursus, men vi har ingen kurser åbne netop nu. Kontakt os for at høre nærmere.

Hjemkøb

Dette kursus findes også som hjemkøb. Kontakt os for at høre nærmere.


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 23 10 15 55