Kursus

Temamøder til 82-netværket

Er du ligesom os optaget af, hvordan paragraf 82 i serviceloven kan åbne op for nye praksisformer i det sociale arbejde. Har du ambitionen, og vil du inspireres med erfaringer fra praksis og med modeller til at skabe forandring i kommunes møde med borgere med behov for forebyggende indsatser? Så tag del i en af en række temamøder i 82-netværket. Møderne er webbaserede og kan tilgås lige der hvor du er.

Sammen med en række eksperter og praktikere søger vi svar på hvordan vi:

  • Former en indgang til hjælp i kommunen, der sætter borgerens stemme først og tager afsæt i drømme og håb?
  • Styrker og træner handlekraft og livsmestring?
  • Bliver en indgang til fællesskaber i civilsamfundet, i idrætslivet, frivillighedssamfundet og erhvervslivet?
  • Kombinerer åbne tilbud med behov for hånd om særlige udfordringer og personlige behov?

Temamøderne tilrettelægges i samarbejde mellem Substans Konsulenthus og Chefkonsulent i Slagelse Kommune, Johannes Pattursson. Vi gør det fordi, der foregår en kæmpe udvikling i kommunerne med nytænkning i måden, vi skaber bedring med aktiv medskabelse og en lavtærsklet kommune. Det fortjener et pust, og at vi opsamler viden på tværs. Temamøderne afholdes hos en række værtskommuner. Udgifterne til deltagelse går til vores forberedelse, oplægsholdere og forplejning. Møderne er halvdagsmøder – det koster 500 kr. at deltage og tilmeldingen er bindende. Du kan allerede nu tilmelde dig nedenstående netværksmøder.

Næste netværksmøde er den 3. juni 2022 med Viborg og København som værter på to lokationer. Temaet er: Innovation i praksis. Læs mere og tilmeld dig her på siden.