Kursus

Temamøder til 82 netværket

Er du ligesom os optaget af, hvordan paragraf 82 i serviceloven kan åbne op for nye praksisformer i det sociale arbejde. Har du ambitionen, og vil du inspireres med erfaringer fra praksis og med modeller til at skabe forandring i kommunes møde med borgere med behov for forebyggende indsatser? Så tag del i en af en række temamøder i 82-netværket.

Netop det at inkludere brugererfaringer i den professionelle indsats eller peers, som kan formidle egne erfaringer med håndtering af udfordringer som følge af psykisk sygdom, er under stærk udvikling i Kommunerne. Samtidig rummer samarbejdet med peers en række dilemmaer:

  • Skal peers ansættes og indgå som en del af den professionelle stab i socialpsykiatrien? Eller skal vi undgå institutionalisering og bevare peer-perspektivet som et perspektiv fra civil- og frivillighedssamfundet?
  • Hvad kan vi som Kommune gøre for at støtte og beskytte dem, som deler ud af egne erfaringer?
  • Fungerer peers bedst i grupper eller én til én?
  • Bør peer-konceptet være en mulighed for alle målgrupper i Kommunen eller for særlige? Og bør vi passe på sygdommen ikke bliver en for stor identitetsmarkør?

På temadagen får du forskellige praktikeres erfaringer på området og bud på pejlemærke for et succesfuldt peer-samarbejde samt et billede af den forandringsskabende effekt for både borgere, for peers og for kommunen.

Tilmelding: Via Substans’ hjemmeside efter først til mølle. Afhængigt af tilslutningen vil der være begrænsede pladser pr. kommune.

 

Vil du vide mere om 82-netværket?

Sammen med en række eksperter og praktikere søger vi svar på hvordan vi:

  • Former en indgang til hjælp i kommunen, der sætter borgerens stemme først og tager afsæt i drømme og håb?
  • Styrker og træner handlekraft og livsmestring?
  • Bliver en indgang til fællesskaber i civilsamfundet, i idrætslivet, frivillighedssamfundet og erhvervslivet?
  • Med tilgængelighed og agilitet kan mindske behov for akut hjælp?
  • Knytter an til behandling af sygdom?
  • Kombinerer åbne tilbud med behov for hånd om særlige udfordringer og personlige behov?

Temamøderne tilrettelægges i samarbejde mellem Substans Konsulenthus og Chefkonsulent i Slagelse Kommune, Johannes Pattursson. VI gør det fordi, der foregår en kæmpe udvikling i kommunerne med nytænkning i måden vi skaber bedring med aktiv medskabelse og en lavtersklet kommune. Det fortjener et pust, og at vi opsamler viden på tværs. Temamøderne afholdes hos en række værtskommuner. Udgifterne til deltagelse går til vores forberedelse, oplægsholdere og forplejning. Møderne er halvdagsmøder – det koster 595 kr. at deltage, men tilmelding er bindende.  Vi lægger fra land med følgende 4 temamøder. Du kan læse mere og tilmelde dig her på siden.

1) Organisering og sammenhæng i støtten – indsatser og borgerforløb – Furesø Kommune er værtskommune

2) Peer to Peer partnerskaber – Randers Kommune er værtskommune

3) Brobyggende samarbejde med beskæftigelse – Slagelse Kommune er værtskommune

4) Recovery viden om og innovativ omsætning i praksis – Aalborg Kommune er værtskommune (program følger)

 

Med venlig hilsen

Christian Buskjær
Chefkonsulent, Substans-konsulenthus
Christian@substans-konsulenthus.dk
40 41 03 35

 

Johannes Patursson
Chefkonsulent, Slagelse Kommune
Center for Handicap og Psykiatri
Johaj@slagelse.dk
23 82 94 08

Åbne kurser