Ledelse med Substans

Har du eller dit ledelsesteam brug for rum og inspiration til at arbejde strategisk med fælles ledelsesopgaver?

Hvis strategien skal være bæredygtig, skal den tage sit afsæt i samfundet og skabe værdi for borgerne. Hvis strategien skal omsættes til praksis, skal der være sammenhæng i ledelseskæderne, så strategien også mærkes i den daglige drift.

Vi tror på, at fokus på ledelsesudvikling er altafgørende for at skabe fremdrift og afgørende for at lykkes med vores velfærdssamfund. Hvis ikke vi sætter fokus på kommunikation og ledelse – og dermed også det mere kulturelle aspekt i ledelsesgrupper, risikerer vi at de politiske intentioner og den gode organisering samt styring ikke får den tiltænkte effekt.

Alle løsninger i SubstansLedelse har fokus på ekstern bæredygtighed gennem et klart samfunds- og borgerperspektiv. Vi har også fokus på en robust intern bæredygtighed, hvor vi skaber meningsfulde fællesskaber med høj trivsel, som udvikler driften. Vi lykkes gennem systematiske og insisterende ledelsessamtaler i de rette fora.

Vi faciliterer de samtaler om ledelse, som skal til for, at de strategiske ledelsesprocesser giver værdi i organisationen.

Eksempel på proces

 

Det siger en tidligere kunde: “Vi får i ledergruppen skabt et rum, hvor vi nogle gange er helt oppe i det store perspektiv og får en fælles forståelse af vores ledelsesopgave og den samlede afdeling. Sparringen bringer os også helt ned i maskinrummet, hvor vi f.eks. ser på prioritering og styring af vores tid. Et refleksionsrum midt i den travle daglige drift betaler sig”

 

Hvor kan vi finde mere inspiration til ledelse af myndighed? Her 3 andre tilbud fra Substans Ledelse:

Årskongres for myndighedsledere og -chefer. ’Ledelse af myndighedens kultur og forandring’

Vi gentager succesen fra sidste år, hvor en tredjedel af landets kommuner var repræsenteret. Det gør vi d. 8. og 9. juni 2021. Så sæt kryds i kalenderen til inspirerende input og netværk på Comwell Kellers Park i Børkop, hvor vi forhåbentlig igen kan mødes fysisk. I år sætter vi fokus på ’Ledelse af myndighedens kultur og forandring’

Når myndighedens opgave ændrer sig fra ansøgning til behov og fra ydelse til løsninger – hvad skal så udvikles i myndighedens kultur, og hvordan gør man det som leder og chef?

Ledelse af myndighed er lige nu også en ledelse af kulturforandringer. Myndighed er i gang med en bevægelse fra en privatpraktiserende til en mere opsøgende kultur, og såvel nærhedsreform som hovedlov vil øge presset på den bevægelse. De nye roller og opgaver i relationen mellem udfører og myndighed, hvor samarbejdet skal være tættere og på nye måde, og myndighed skal lære at dele deres mandat, kalder på den opsøgeende kultur. Det samme gør kravene om, at myndighed arbejde mere tværfagligt både med andre myndighedskollegaer og andre fagprofessionelle, for lave én samlet udredning, én afgørelse og én samlet handleplan. Fremtidens myndighed har forsat på effektiv sagsbehandling men samtidig også på at skabe løsninger i netværk på tværs af afdelinger og teams. ”Det er en lang sej kultur ændring”; siger mange myndighedsledere, så på 2021 årskongressen sætter vi fokus på, hvordan kulturarbejdet også bliver en del af dit ledelsesgrundlag.  Det endelige program kommer snart.

 

Lederudviklingsforløb for myndighedsledere

I efteråret 2021 gennemfører vi igen, Substans’ lederudviklingsforløb, der målrettet til ledere, som søger mere viden om at lede netop myndighed, og myndighedsledelsesteams som ønsker tid samt rum fra den daglige drift til at arbejde mere strategisk med, hvordan de skal lede myndighed og samarbejde omkring helhedsorienteret sagsbehandling.

På udviklingsforløbet er der mulighed for at arbejde med tilrettelæggelse af fælles besøg, fælles afgørelser og svar, fælles borgerplaner, netværksmøder osv.

Det siger to tidligere deltagere:

✔️”Alt indenfor visitation er nyt for mig, så jeg har suget til mig. Det var rart med indhold fra et rent ledelsesmæssigt perspektiv og også godt med en gennemgang af ny lovgivning og overordnede rammer”

✔️”Veltilrettelagt forløb med god vekslen mellem oplæg om ledelse af myndighed og jura, refleksion og erfaringsudveksling”

Læs mere her

Professionelt refleksionsrum for ledere og ledergrupper

Vi tilbyder et klippekort, hvor det er muligt at få coaching og rådgivning til ledere og ledergrupper til en reduceret pris. Med klippekortet vil der være mulighed for at få sparring til forskellige ledelsesmæssige opgaver og udfordringer. Læs mere her