Ledelse, Styring & Organisering

Nedbryd abstrakte politiske og administrative ønsker til lokalt meningsfulde resultat- og læringsmål.

I Substans tilbyder vi konsulentydelser, strategisk rådgivning og praktiske skræddersyede løsninger, som matcher jeres behov.

Konsulentydelser

For at skabe de bedste forudsætninger for, at I lykkes med de udfordringer, I står overfor nu – og i fremtiden – udvikler vi løbende nye ydelser inden for social- og sundhedsormådet. Vi samarbejder med vores kunder og forskningsverden for at skabe ydelser, som møder jeres særlige behov på flere niveauer.

På tværs af områder, sektorer, forvaltninger, juridiske og organisatoriske skel

  • Samarbejde mellem myndighed og udfører – Tillid, et fælles træk og klare aftaler mellem bestiller og udfører skaber bedre borgerforløb og rette brug af ressourcer.
  • Borgerrejser – Design jeres sagsforløb, så I styrker kommunikationen med og inddragelse af borgerne. Det sikrer jer, at I møder borgerne med respekt og tydelig forventningsafstemning, også når sagsbehandlingen trækker ud, der sker fejl eller gives afslag.
  • Tværgående ledelse – Sæt fokus på de fælles mål, borgerne og arbejd på at opløse jeres faste økonomiske incitamentsstrukturer – blandt andet gennem øget kendskab til hinanden.

Ledelsesmæssigeudfordringer på jeres specifikke fagområder

  • Ungeindsatsen – Sådan får du samlet de rigtige unge med de rette indsatser på tværs af social, arbejdsmarked og børn.
  • Overgang fra barn til voksen – Få skabt et tæt samarbejde, kendskab og viden på tværs, som gør de unges og forældrenes overgang bedre og giver jer mulighed for at stå klar med de rette indsatser.
  • Social og sundhed – Skab en fælles modtagelse og tilgang til de voksne og ældre med behov for støtte, også når det går på tværs af lovgivning og afdelinger.

Om Substans

I Substans tilbyder vi en række analyser, udviklingsforløb, temadage og konkret sagssparring, som tager udgangspunkt i jeres mål og udfordringer. Vi har mange års erfaring indenfor social- og sundhedsområdet, og vores konsulenter kender til praksis og hverdagen i kommunerne. Nedenfor kan du se mere konkrete eksempler på vores ydelser indenfor ledelse, styring og organisering.

Udviklingsforløb – Styring & Organisering

Vi har været med til at afprøve mange forskellige strukturer og deler gerne vores viden omkring fordele og ulemper ved forskellige organiseringer, som vi arbejder op mod de mål og udfordringer, der er i netop jeres kommune. Vi er af den overbevisning, at god styring er en forudsætning for også at sætte fagligheden fri og skabe de bedste løsninger for borgerne.

Udviklingsforløb – Sammenhæng og helhed på tværs

Et hjertebarn for os i Substans er at skabe god sammenhæng for borgerne – på tværs af siloer med god tværgående sagsbehandling og i en velfungende samarbejde BUM. Med Relationel Kapacitet har vi et godt ledelsesværktøj til at vurdere, hvor der skal sættes ind for at opnå bedst mulig samarbejde. Læs mere om vores samarbejde med Joint Action her, og mere om hvilke tiltag vi ellers arbejder med for at skabe god sammenhæng.

Ledelsesudvikling

Vi er uddannet i ledelse på masterniveau og har selv siddet i ledelsesstolen på social- og sundhedsområdet. Vi har de sidste mange år arbejdet med dilemmaer og skabt løsninger i de forskellige ledelsesrum, og anerkendes for at forstå behovene og kunne skabe løsninger, der ikke bare virker teoretisk men også i det krydspres, som er et vilkår i offentlig ledelse. Vi hjælper til et fokus på, at alt ledelse skal udspringe af samfundsmæssige behov og skal være til gavn for borgerne. Vi arbejder såvel med den enkelte leder som ledelsesgrupper på alle niveuaer.

Udviklingsforløb: Teamudvikling og kulturudviklilng

Når der skal skabes forandringer, er et væsentlig ledelsesgreb også at se på kulturen. Vi tænker dette perspektiv ind i mange af vores opgaver og bruger nogle gange Culture testen til at afdække teamets kultur som afsæt for den videre udvikling.