Målrettet kompetenceudvikling igennem temadage

I løbet af foråret og igen til efteråret afholder Substans en række temadage, hvor du har mulighed for målrettet at dygtiggøre dig på ét bestemt område. Du kan enten blive en haj til at løse konflikter i professionelle samtaler med temadagen ”Fra konflikt til kontakt” eller dykke ned i servicelovens §§95-96 og få konkret træning i, hvordan disse paragrafer bør anvendes.

Borgersamtale på distance

På denne temadag sætter Substans fokus på de digitale samtaler mellem professionel og myndighedsperson. Der er så meget, vi som professionelle kan gøre for, at vores samtalepartnere kan mærke os igennem skærmen. Det og konkrete greb til både samtalestyring og god, tydelig kommunikation sætter vi fokus på denne temadag.

Temadagen afholdes online d. 5. maj og igen d. 13. oktober.

Læs mere her: https://substans-konsulenthus.dk/kursus/temadag-borgersamtaler-paa-distance/

 

Fra konflikt til kontakt

Det kan være vanskeligt at skulle navigere i professionelle samtaler, hvor der kan være modsatrettede interesser og rammer der ikke er til forhandling. Der kan nemt opstå brudte forventninger og skuffelse, ønsker der ikke kan imødekommes og konflikt. Der findes ingen universalnøgle eller standardformuleringer, der kan løse enhver konflikt – men gennem træning af forskellige strategier og kommunikationsgreb, kan vi blive bedre til at navigere i og tage hånd om de konfliktfulde samtaler.

Temadagene sætter fokus på konflikthåndtering ud fra tre forskellige målgrupper: Samarbejdspartner, Borgersamtaler og Pårørendesamarbejde.

Temadagene afholdes på følgende datoer:

  • Fra konflikt til kontakt (Samarbejdspartner) i Middelfart d. 12. oktober
  • Fra konflikt til kontakt (Borgersamtaler) i København d. 17. november
  • Fra konflikt til kontakt (Pårørendesamarbejde) i Middelfart d. 26. november

Læs mere her: https://substans-konsulenthus.dk/kursus/temadag-fra-konflikt-til-kontakt/

 

Ændret praksis for §§83 og 85

Er du også udfordret på sondringen mellem §§ 83 og 85? Gør som en fjerdedel af landets kommuner og deltag i inspirationswebinar – Ændret praksis for §§ 83 & 85. På denne temadag sættes fokus på den ændrede praksis, der før sig gældende for §§ 83 og 85. En praksis som mange steder udfordrer og kalder på nye løsninger og samarbejde på tværs af sektorer og afdelinger.

Temadagen afholdes online d. 9.september

Læs mere her: https://substans-konsulenthus.dk/hold/aendret-praksis-for-%c2%a7%c2%a7-83-85/

 

§95-96

På denne temadag dukkes der ned i servicelovens §§95-96. Hjælperordningerne er et kompliceret arbejdsområde, både når det kommer til regler og praksis. Mange parter på tværs af sektorer og afdelinger er involveret, der er høje krav til dokumentation ligesom samarbejdet med borgere og pårørende er afgørende.

Forløbet retter sig både mod rådgivere og visitatorer fra social og sundhed. Som ny på området får du et grundigt indblik i lovgivning og rammer. Er du erfaren får du mulighed for at nørde dig ned i vigtige dele af området og tid til at dyrke detaljer. Alle får konkret træning og ny viden gennem arbejdet med og sparring på egne medbragte sager.

Temadagen afholdes i København d. 25. maj

Læs mere her: https://substans-konsulenthus.dk/hold/nyt-forloeb/