Introduktion og forberedelse til modul 1

Læringsvideo 1: Introduktion til basisuddannelsen (v. partner Charlotte Nejmann Kjær)

 • Refleksionsopgave: Kortlægning af læringsbehov (egen refleksion og samtale med din nærmeste leder).
 • Medbring nedskrevet læringsmål (Se eksempel i læringsvideo 1)
 • Estimeret forberedelsestid: 40 min.
 • Medbring til dag 1

Læringsvideo 2: Myndighedsopgaven (v. uddannelseschef Louise Bjerre Bojsen)

 • Refleksionsopgave: Hvad er de tre vigtigste kerneopgaver som myndighedsperson?
  • Medbring egne overvejelser i form af noter eller stikord
  • Estimeret forberedelsestid: 30 min.
  • Medbring til dag 1

Læringsvideo 3: De 6 myndighedsroller (v. uddannelseschef Louise Bjerre Bojsen)

Refleksionsopgaver:

 • Er der én eller flere af de 6 myndighedsroller, der særligt udfordrer mig? Og hvorfor?
 • Mangler der en rolle i rollemodellen? Hvordan ser fremtidens myndighedsroller mon ud?
 • Medbring egne overvejelser i form af noter eller stikord
 • Estimeret forberedelsestid: 30 min.
 • Medbring til dag 1

Læringsvideo 4: De 8 sagsbehandlingstrin (v. uddannelseschef Louise Bjerre Bojsen)

OBS! Læs FSIII metodehåndbogen (del 2, side 18-38), som er vedhæftet i mailen, hvor du fandt dette dokument.

Se derefter læringsvideo 4.

Refleksionsopgaver:

 • Overvej hvor i sagsbehandlingsprocessen, det kan være vaskeligt at befinde sig. (Medbring egne refleksioner og overvejelser i form af noter eller stikord)
 • Hvad er det i den pågældende delproces, der kan give udfordringer? (Medbring egne refleksioner og overvejelser i form af noter eller stikord)
 • Medbring egne overvejelser i form af noter eller stikord
 • Estimeret forberedelsestid: 30 min.
 • Medbring til dag 2

Læringsvideo 5: De formelle regler – skøn under regel (v. partner Karin Storr)

 • Refleksionsopgave: Støder du i dit arbejde på regler eller retningslinjer, der gør, at løsningerne ikke er mulige? I så fald; har I overvejet om reglen kommer fra lovgiver eller fra egne interne retningslinjer eller regler?
 • Medbring egne overvejelser i form af noter samt et konkret eksempel fra egen praksis
 • Estimeret forberedelsestid: 30 min.
 • Medbring til dag 2

Forberedelse til modul 2

Læringsvideo 1: Motivationsarbejdet: Definition og forståelse (v. uddannelseschef, Louise Bjerre Bojsen)

Refleksionsopgave:

 • Hvornår oplever du, at motivationsarbejdet kan være særligt svært?
 • Hvilke benspænd, oplever du, kan opstå i mødet med borger, når emnet handler om borgers drømme, håb og ønsker? Tænk gerne på et konkret eksempel.
 • Medbring nedskrevne tanker og eksempler
 • Estimeret forberedelsestid: 30 min.
 • Medbring til dag 7

Læringsvideo 2: Motivationsarbejdet: Forandringsparathed (v. uddannelseschef Louise Bjerre Bojsen)

Refleksionsopgave:

 • Hvilke konkrete handlinger bliver du på baggrund af læringsvideo 2 inspireret til at gøre anerledes i motivationsarbejdet som myndighedsperson?
 • Hvad vil du fremadrettet gøre i situationer, hvor forandringsparatheden er lav?
 • Medbring egne overvejelser i form af noter eller stikord
 • Estimeret forberedelsestid: 20 min.
 • Medbring til dag 7

Læringsvideo 3: Den svære samtale: Konfliktdefinition og forståelse (v. uddannelseschef Louise Bjerre Bojsen)

Refleksionsopgaver:

 • Hvad oplever du oftest kan igangsætte eller optrappe en konflikt op i mødet med borgeren og/eller pårørende?
 • Hvor oplever du oftest konflikten opstår: I sagen, relationen eller følelserne?
 • Hvad kan du konkret gøre for at nedtrappe eller helt forebygge en konflikt med borger og/eller pårørende?
 • Medbring egne overvejelser i form af noter eller stikord
 • Estimeret forberedelsestid: 30 min.
 • Medbring til dag 6