Mere helhed og sammenhæng i borgernes liv

Læs om erfaringer fra Thisteds kommune:
Et fleksibelt forløb koblet til egen faglige strategi

For Jan Bendix, Socialchef i Thisted Kommune og Pia Toft Jepsen, sektionsleder for myndighed var praksiskurset en anledning til at sætte fokus på to konkrete udviklingsmål:

  • At få fælles fagligt afsæt på tværs af myndighed og udførere om en recovery orienteret rehabiliterende tilgang til borgerne
  • At få styrket fokus på at skabe sammenhængende løsninger for borgerne

Det var især vigtigt, at praksiskurset kunne kobles an til det strategikort, der arbejdes ud fra i Socialafdelingen, sådan at der er sammenhæng mellem kurset og de initiativer, der allerede er i gang:

Vi har oplevet et rigtig godt forløb, hvor udgangspunktet var os i Thisted, og hvad vi gerne ville lære og udvikle. Fleksibiliteten i forhold til tilrettelæggelsen betød, at vi har arbejdet med et analytisk og kritisk blik på vores egen praksis. Gennem dialog og refleksioner i undervisningen er vi blevet skarpere, både på hvor vi lykkes med en rehabiliterende tilgang i dag, men også på hvor vi ikke lykkes, og hvor vi kan se, at vi kan gøre det bedre i forhold til borgerne. Ud fra den indsigt har vi udviklet ideer til konkrete nye løsninger, og hvad vi skal gøre anderledes”.

Nye løsninger og ny praksis – forankring og implementering

Kurset tilbyder teori og nyeste viden indenfor feltet, men udgangspunktet er i høj grad også kommunens egen praksis. Thisted Kommune har som del af undervisningsdagene arbejdet med en fælles implementeringsplan, som skal forankre og understøtte fokus på sammenhængende løsninger for borgeren og den recovery orienterede rehabiliterende tilgang hos alle medarbejdere. Der er nedsat en tværgående ledelsesgruppe, som skal drive og følge op på implementeringsplanens indsatsområder og aktiviteter.

Helt konkrete eksempler på ideer og aftaler som myndighed og tilbudslederne har udviklet i undervisningen er:

  • Fælles spilleregler for samarbejdet mellem myndighed og udfører
  • Aftaler om styrket borgerinvolvering i møder (handleplansmøder, ved opstart og ved opfølgning)
  • Aftaler om evaluering af møder
  • En ”tavle” hvor efterspørgsel og kapacitet er synlig for både myndighed og udfører, sådan at der er fælles forståelse af tilbudsviften

Pia Toft Jepsen har en vigtig opmærksomhed på den videre forankring. ”Det er vigtigt, at vi arbejder med den bredere implementering og når helt ud til alle medarbejderne, også på vores tilbud. Sådan at borgerne faktisk kan mærke en forskel. Vi har fået stor opmærksomhed på, at vi som fagprofessionelle skal turde give slip på vores ekspert rolle og i langt højere grad lytte, være nysgerrige og gå med borgernes mål og drømme. Og selvfølgelig fortsat byde ind med vores perspektiver i et tæt samarbejde med borger. Det gælder også for myndighed, som har en afgørende rolle i samarbejdet!”

Som del af den videre forankring har flere medarbejdere fra Thisted Kommunes sociale tilbud deltaget i 1 dags videnskursus og enkelte tilbud overvejer at rekvirere praksiskurset, denne gang målrettet medarbejderne.

 

 

Læs mere om de gratis praksiskurser her og hvordan I nemt kan søge:

Praksiskursus om helhed og sammenhæng i borgerens liv
Borgeren i centrum

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Substans Konsulenthus, Rikke Ø. Asmussen, tlf 6179 8066 eller mail rikke@substans-konsulenthus.dk