Mod (på) ny velfærd

På vores 6. årsmøde for myndighedsledere og -chefer blev der sat fokus på ny velfærd, idet vi bl.a. spurgte: Hvordan kan vi gøre sådan, at det bliver det levede liv og medborgerskabet, der bliver sat i centrum og ikke systemet eller politiske behov?”

På vores 6. årsmøde for myndighedsledere og -chefer blev der sat fokus på ny velfærd. Der var fornemt selskab af dygtige oplægsholdere – heriblandt Stadsdirektør Niels Højberg fra Aarhus Kommune, der talte om holdbare løsninger i det moderne velfærdssystem, og Udviklingskonsulent og forfatter Charlotte Larsen, der fortalte, hvordan du kan befri dine medarbejdere fra kerneopgaven og lære af de gyldne øjeblikke. Chefpsykolog og ledelsesdebattør Louise Dinesen gjorde os klogere på, hvad det vil sige at lede relationer i en verden fuld af forandring.

Ifølge Niels Højberg må vi vende det om, så det ikke er systemets forventninger til borgerne, men borgernes forventninger til systemet der udleves: “Hvordan kan vi gøre sådan, at det bliver det levede liv og medborgerskabet, der bliver sat i centrum og ikke systemet eller politiske behov?

Som et nyt element på årsmødet blev der afholdt en paneldiskussion med Kommunaldirektør Frank Andersen, Sundhedschef Torben H.D. Petersen fra Gentofte Kommune, Lis Puggaard der delte sine borgererfaringer og professor Eva Sørensen som moderator. Her blev der bl.a. diskuteret Gentofte Kommunes bud på borgerinvolvering gennem nedsættelse af opgaveudvalg med borgerrepræsentation.

Direktør Eva Hertz fra Center for Mental Robusthed sluttede årsmødet af med at fremhæve betydningen af en positiv organisationskultur og venlig ledelse og mindede os om, at mennesket kommer før resultaterne.

En stor tak skal lyde fra Substans til alle deltagerne for to lærerige og inspirerende dage på årsmødet i Fredericia!