Netværk for faglige koordinatorer

Vi har i Substans på initiativ fra Hvidovre Kommune startet et fagligt netværk, hvor formålet er at dele og indhente viden om bl.a. faglig viden på myndighedsområdet, aktuelle udfordringer, samt fokuspunkter for fremtiden. Netværket giver også mulighed for sparring på faglige udfordringer i egen myndighedsfunktion.

På initiativ fra Hvidovre Kommune har vi startet et fagligt netværk, hvor formålet er at dele og indhente viden om bl.a. faglig viden på myndighedsområdet, aktuelle udfordringer, samt fokuspunkter for fremtiden. Netværket giver også mulighed for sparring på faglige udfordringer i egen myndighedsfunktion.

Netværket er målrettet faglige koordinatorer og i første omgang for kommuner på Sjælland.
I netværksgruppen kommer vi bl.a. til at drøfte følgende områder:

Faglige udfordringer nu eller fremadrettet:

IT:

 • FSIII – funktionsevnevurdering /dokumentation / tværfaglighed (tages op til mødet i juni)
 • Nyt IT-system
 • Nyt omsorgssystem

Faglige:

 • 83 a – rehabilitering – implementering arbejdsgange, koordinering
 • Visitation til sygepleje
 • Revideret servicelov – hvad får den af betydning? (efterår)

Helhedssagsbehandling:

 • Snitflader til samarbejdspartnere i forhold til hjælpemidler/supplerende artikler
 • Opdele visitationsopgaver

Fremtidens myndighed /visitator (3. eller 4. møde)

 • Effektiv kompetence /ressourceudnyttelse

Rollen:

 • Plads til udviklingsopgaver
 • Snitflader til ledelse / konsulenter – hvordan er placeringen
 • Omsætte vedtagne beslutninger i forhold til hvordan de ”passer til det værdi-sæt i kommunen”
 • A+ b løsninger/ambitionsniveau
 • Rammesætning i forhold til opgaverne
 • Afdelingens forståelse for rollen
 • Prioritering af tid i afdeling eller ude af afdelingen.