Ny efteruddannelse: ’Juridisk tænkning og god kommunikation’

Det er vores påstand, at komplekse sager ikke er skabt komplekse, men at de bliver det undervejs i forløbet. Lyder det en anelse udfordrende? Vi ved godt, det ikke er helt så simpelt. Men vi tror faktisk på, at der er noget om snakken; nemlig at sager kan blive unødvendigt bøvlede, når relationen går i hårdknude, kommunens kvalitetsstandarder bliver jura eller mange aktører med forskellige dagsordener larmer i kulissen.

Derfor har vi i Substans lavet en ny efteruddannelse, hvor vi arbejder med metoder til, hvordan du som sagsbehandler finder vej tilbage til udgangspunktet, når en sag først er blevet kompleks. Uddannelsen hedder ’Juridisk tænkning og god kommunikation’ og målet med uddannelsen er, at du bliver klædt bedre på til at finde vej ind til sagens kerne og sortere juridiske, relationelle og beslutningsrelaterede benspænd fra.

Det gør vi blandet andet ved at sætte fokus på evnen til at arbejde med juridisk tænkning, formidling af budskaber og gode beslutningsprocesser, så du kan få overblik og finde tilbage fra den komplekse sag. Efter uddannelsesforløbet kan deltagerne identificere, afgrænse og analysere en problemstilling med det formål at bidrage til løsninger, der tager udgangspunkt i de styrende rammer og borgerens ønsker for det gode liv.

Men én ting er den juridiske tænkning. Det kræver også refleksion. Refleksiv tænkning gør det nemmere for os at rumme og ikke mindst navigere i krydspres og kompleksitet, som er et vilkår i det offentlige, og en helt fundamental kompetence i myndighedsarbejdet. Refleksiv tænkning handler om at kunne skifte perspektiv. Det vil sige at undre sig, være i tvivl, stille spørgsmål, undersøge, eksperimentere og søge svar. Gennem refleksiv tænkning opnår vi mere ”sikker” erfaring og viden.

På uddannelsen tager vi udgangspunkt i deltagernes egne sager, som er gået i hårdknude. Ved at træne at se sagen fra forskellige perspektiver, finder vi i fællesskab nye forståelser og dermed også nye handlemuligheder, som deltagerne kan gå tilbage og afprøve.”

Udtalelser fra tidligere kursister:

Vi håber at se dig allerede den 13. september 2022 i Middelfart. Du kan tilmelde dig uddannelsen her:

Klik

Uddannelsen kan også hjemkøbes til din afdeling eller sammen med jeres nabokommune.