Sådan kommer vi fra sagsgangsbeskrivelser til løsninger, der skaber samarbejde mellem myndighed og udfører

Læs om erfaringer fra Holbæk og Varde kommune

På social og sundhedsområdet bevæger mange kommuner sig fra en opdelt BUM til en mere samarbejdende eller dialogbaseret BUM, som blandt andet er kendetegnet ved, at bestillerne træffer afgørelse og følger op på baggrund af udførernes observationer, og hvor udførerne kobler mål og aktiviteter til de formål med indsatserne, som bestilleren har afdækket i dialog med borgerne.

 

Hele den her baggrund med Relationel Koordinering, og at vi faktisk talte ind i et samarbejde i stedet for en meget trekantet BUM-model, det gjorde mig virkelig glad. Og det har også hjulpet os enormt” – Kim Søgaard, Socialchef i Varde Kommune.

 

I Varde er erfaringerne, at hvis vi virkelig ønsker en reel samarbejdende BUM, får det konsekvenser for såvel arbejdsgange, organisering og kulturen.

De peger i Varde på, at det kræver en treenighed i BUM, så de undgår trekantdramaer med uheldige alliancer mellem fx udfører og borger eller myndighed og pårørende. Det kræver drøftelser på tværs, og derfor satte vi i en proces med Varde fokus på:

// Hvilke samarbejdsaftaler og arbejdsgange skal vi have beskrevet?

// Hvordan skaber vi en kultur, der er præget af viden og respekt for roller og opgaver i BUM?

// Hvordan kan vi lave gode formålsbeskrivelser for indsatsen, som gennemsyrer borgerens plan og er retningsgivende for de konkrete faglige mål og faglige handlinger, som borgerne bliver mødt af hos udførerne?

// Hvordan kan vi tilrettelægge samspillet mellem udførerne og myndighed, så der følges op på effekter og smidigt kan justeres i hjælpen, når der er brug for det?

Et design der virker – ‘Fælles faglig forståelse’

I Holbæk arbejdede vi først med designs, som fokuserede på at skabe sammenhæng i samspillet mellem udfører og myndighed, og dernæst med kultur og kompetencer, så de ikke blot fik gode aftaler på papiret, men også får dem omsat i daghandling. Vi ved, at tillid, ét fælles træk og klare aftaler mellem bestiller og udfører skaber bedre borgerforløb og rette brug af ressourcer. Nedenfor ses en illustration af Holbæks ’hus’, der beskriver den ’Fælles faglige forståelse’ skabt i en fælles proces mellem myndighed og udfører. Huset indeholder:

– Den strategiske ramme – som udtrykker nogle fælles tiltage og holdninger til løsninger.

– Redskaber og faglige metoder i samarbejdet – der både indeholder særlige kommunikative rum med aftalte rammer og redskaber, samt udvalgte arbejdsgange og samarbejdsredskaber koblet til VUM, fælles faglige begreber og Neksus.

– Spilleregler i samarbejdet – som siger noget om den relation og adfærd myndighed og udfører har besluttet at have overfor hinanden.

Vi har nu et stærkt fælles afsæt, og ser allerede gode effekter af processen. Selvom spillereglerne er enkle, har givet et fantastik afsæt for samarbejdet. Jeg er ikke i tvivl om, at det i sidste ende vil komme vores borgere til gode” – Jette Nørrekær Lund, Leder af Det Specialiserede Voksenområde.

 

 

 

Det er ikke blot på socialområdet vi pt. understøtter samarbejdet mellem bestiller og udfører. Også på ældreområdet er der stort fokus på en mere samarbejdende BUM, hvor samspillet omkring §83a og de rehabiliterende forløb har affødt oftere opfølgning og større fokus på samarbejdet omkring målene og effekten af indsatserne.