Substans bidrager med kapitel til ny bog

Partner Charlotte Nejmann Kjær og udviklingskonsulent Louise Bjerre Bojsen har bidraget med et kapitel til bogen "Dialogisk procesfacilitering". Du inviteres til bogreception i Aalborg den 18. januar 2019.

Den 18. januar holder Center for Dialog og Organisation seminar med fokus på udgivelsen af en ny bog om dialogisk procesfacilitering. Bogen indeholder et kapitel om dialogisk procesfacilitering i undervisning og er skrevet af partner i Substans, Charlotte Nejmann Kjær og udviklingskonsulent, Louise Bjerre Bojsen.

Du inviteres til reception i Aalborg, hvor du blandt andet kan høre et oplæg af Charlotte Nejmann Kjær, der fortæller om bogens kapitel. Arrangementet er åbent for alle, og det er gratis. Der er ingen tilmelding, men kom i god tid, så du får plads.

Substans samarbejder med Center for Dialog og Organisation (CDO) på forskning og udvikling af kommunikations- og organisationsfaglige områder. Du kan læse mere om CDO her.

Tid: Den 18. januar 2019, kl. 9.30-12.00.

Sted: Aalborg Universitet, Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 10.etage (lokale 10.14).

OBS! Bogen udkommer medio januar 2019. Du kan læse mere om bogen her.

 

Dialogisk procesfacilitering som undervisningsmetode

Vi bruger dialogisk procesfacilitering som undervisningsmetode, blandt andet når vi underviser på overbygningen Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv, som er målrettet myndighedspersoner, der har flere års erfaring på det sociale- og sundhedsfaglige områdeBogens kapitel er bygget på empiri fra netop Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv, der forløber som en række undervisningsdage med forskellige dimensioner af professionel kommunikation som overskrift. Her introduceres deltagerne til teori, metoder og begreber, der har relevans for de samtaler, myndighedspersonerne har i deres praksis med borgere såvel som med samarbejdspartnere. Vores dygtige undervisere fulgte i efteråret 2017 et hold kursister, hvor undervisningen blev filmet. Med udgangspunkt i optagelserne har forfatterne undersøgt, hvordan underviserne på forløbet bruger dialogisk procesfacilitering som metode i undervisningen og med hvilket formål.

Kapitlet diskuterer et forhold, der umiddelbart forekommer paradoksalt, nemlig hvorvidt det er muligt at lave dialogisk procesfacilitering i undervisningen på en kommunikationsuddannelse, der er tilrettelagt som et diplommodul og derfor er stramt styret af pensum- og eksamensbestemmelser. Studieordningen sætter rammer for faglige temaer, men ikke for hvordan deltagerne skal forholde sig til og bruge teoretiske perspektiver eller begreber i deres egen praksis. Det er forfatternes antagelse, at dialogisk procesfacilitering er helt central for, at deltagerne kan omsætte deres læring i praksis efterfølgende.

Dialog forstås som en samtale med sær­lige kvaliteter præget af deltagernes nysgerrige, undrende, udforskende, kontakt­fulde og dvælende forholdemåder, hvor nye forståelser kan opstå og emergere i sam­spil­let. Deltagerne forholder sig til det fælles tema ved at spille ind og tænke med på andres input. Dialog er derfor oplagt i forhold til samtaleprocesser, hvor man ønsker at arbejde med udvikling og forandring.

 

Download flyer om bogreception her

 

Dialogisk procesfacilitering henvender sig til studerende, undervisere og forskere på universiteter og professionsuddannelser samt konsulenter og ledere, der teoretisk og praktisk beskæftiger sig med facilitering af forandrings- og udviklingsprocesser.