Substans står for to kurser fra Socialstyrelsens Kursustilbud

Substans står for to af Socialstyrelsens kurser målrettet socialpsykiatrien Substans skal i perioden 2020-2022 udvikle og afholde kurserne ‘Helhed og sammenhæng i borgernes liv’ –  9 videnskurser og 10 praksiskurser. Samt 12  praksiskurser om  ’Borgeren i centrum’ i Kursustilbuddet for socialpsykiatrien.

Substans står for to af Socialstyrelsens kurser målrettet socialpsykiatrien

Substans skal i perioden 2020-2022 udvikle og afholde kurserne ‘Helhed og sammenhæng i borgernes liv’ –  9 videnskurser og 10 praksiskurser. Samt 12  praksiskurser om  ’Borgeren i centrum’ i Kursustilbuddet for socialpsykiatrien.

Kursustilbuddet er en del af det samlede initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatriensom skal bidrage til udvikling og omstilling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering. Det samlede initiativ skal understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.

Vi ser frem til at samarbejde med bostederne om at sætte borgerne endnu mere i centrum og skabe mere sammenhæng i løsningerne. Hertil har vi sammensat et stærkt underviserteam med de bedste kompetencer.

Udover Substans’ partnere og konsulenter indgår Jacob Storch fra Joint Action i opgaven om ‘Helhed og sammenhæng i borgerens liv’. Derudover vil Daniel Andersen og Inge Mikkelsen fra Recoveryskolen i Randers samt Mie Leer og Bjarne Vind Sørensen, som begge er i eksperter i Åben Dialog, være med på opgaven ’Borgeren i centrum’.

Kurser om helhed og sammenhæng i borgerens liv

Borgere med psykiske vanskeligheder mødes af mange instanser med forskellige målsætninger i forhold til beskæftigelse, sociale tilbud og behandling – og det selvom, denne gruppe af borgere i særlig høj grad efterspørger sammenhængende løsninger. Her kan personalet i socialpsykiatrien bidrage til at bygge bro og koordinere på tværs af flere instanser. Dermed er evnen til at kunne invitere borgere og netværk til en åben og samskabende dialog helt central. Bliv klogere på helhed og sammenhæng i borgerens liv med dette kursustilbud.

Videnskurser om helhed og sammenhæng i borgerens liv

Du kan tilmelde dig de åbne videnskurser her:

 

Praksiskurser om helhed og sammenhæng i borgerens liv

Der er også mulighed for at rekvirere forløbet hjem til egen kommune her:

 

Kurser om borgeren i centrum

At sætte borgeren i centrum ud fra en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang er ikke altid en let øvelse – hverken for borgerne eller for medarbejderne i socialpsykiatrien.

Det overordnede formål med kurserne er at styrke medarbejderne, så de igennem en samskabende, ligeværdig og inddragende tilgang i højere grad lykkes i at understøtte den enkelte borgers individuelle proces med at blive erfaringsekspert i eget liv og skabe en tilfredsstillende tilværelse. Med kurserne får du viden om, hvordan andre lykkes med at sætte borgeren i centrum – bl.a. gennem kommunikationstræning og selvrefleksion over rollen som borgerens samarbejdspartner.

Praksiskurser om borgeren i centrum

Der er også mulighed for at rekvirere forløbet hjem til egen kommune her:

 

Læs mere om Substans’ kursustilbud til det samlede initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien her

Skal din kommune indgå i et samarbejde om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien? – Så kontakt os her.