Substans skal stå for to kurser fra Socialstyrelsens Kursustilbud

Substans skal stå for to af Socialstyrelsens kurser målrettet socialpsykiatrien Substans skal i perioden 2020-2022 udvikle og afholde kurserne ‘Helhed og sammenhæng i borgernes liv’ –  9 videnskurser og 10 praksiskurser. Samt 12  praksiskurser om  ’Borgeren i centrum’ i Kursustilbuddet for socialpsykiatrien.

Substans skal stå for to af Socialstyrelsens kurser målrettet socialpsykiatrien

Substans skal i perioden 2020-2022 udvikle og afholde kurserne ‘Helhed og sammenhæng i borgernes liv’ –  9 videnskurser og 10 praksiskurser. Samt 12  praksiskurser om  ’Borgeren i centrum’ i Kursustilbuddet for socialpsykiatrien.

Kursustilbuddet er en del af det samlede initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatriensom skal bidrage til udvikling og omstilling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering. Det samlede initiativ skal understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.

Vi ser frem til at samarbejde med bostederne om at sætte borgerne endnu mere i centrum og skabe mere sammenhæng i løsningerne. Hertil har vi sammensat et stærkt underviserteam med de bedste komptencer.

Udover Substans’ partnere og konsulenter indgår Jacob Storch fra Joint Action i opgaven om ‘Helhed og sammenhæng i borgerens liv’. Derudover vil Daniel Andersen og Inge Mikkelsen fra Recoveryskolen i Randers samt Mie Leer og Bjarne Vind Sørensen, som begge er i eksperter i Åben Dialog, være med på opgaven ’Borgeren i centrum’.

Socialstyrelsen er netop ved at lægge sidste hånd på kursustilbuddet, og i starten af september åbnes der for tilmeldinger.

Læs mere om Substans’ kursustilbud til det samlede initaitiv Styrket kvalitet i socialpsykiatrien her

Skal din kommune indgå i et samarbejde om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien? – Så kontakt os her.