Vølund og Kloster hedder nu Substans

Den 1. juni skifter Vølund og Kloster navn til Substans. Vi får samtidig også nyt logo og ny hjemmeside. Vi glæder os til at vise jer, hvordan Substans kommer til at se ud i fremtiden.

Vølund og Kloster hedder nu Substans
Vølund og Kloster blev grundlagt af Birgitte Vølund og Per Kloster med en vision om at styrke borgerne i mødet med kompetente kommunale organisationer. Efter mere end 10 år er det stadig visionen, også selvom begge er trådt ud af partnerkredsen i Vølund og Kloster. I henholdsvis 2015 og 2016 kom vi, Charlotte og Karin, til som partnere og efter en god overdragelse fra Birgitte og Per, driver vi nu selv konsulent- og uddannelsesvirksomheden fra København og Aarhus.

Vi hedder Substans, fordi det er det, vi leverer sammen med jer
Flere af vores kunder og samarbejdspartnere har, siden Per stoppede som partner ved årsskiftet, spurgt: “I kan da ikke blive ved med at hedde Vølund og Kloster, når der hverken er en Vølund eller en Kloster længere?

Vi har derfor været i tænkeboks henover de seneste par måneder for at finde ud af, hvad vi skulle kalde virksomheden. Vi ville gerne finde et navn, som vores kunder kunne spejle sig i, og som siger noget om, hvad vi leverer.

Vi har valgt at kalde os Substans, fordi det er det, I leverer, når I arbejder på at styrke borgerne i mødet med kompetente kommunale organisationer, der har blik for helhed og sammenhæng. Vi og vores dygtige tilknyttede konsulenter og undervisere bidrager med substans i udviklings- og uddannelsesforløb, hvor vi leverer indholdsmæssig tyngde. Vi stræber efter at skabe den bedste effekt for jeres organisationer.

Substans er alt det, I kender. Og mere til
Vi er glade for det fundament, som Birgitte og Per har bygget virksomheden op omkring. Derfor er det vigtigt for os at understrege, at Substans forsat kommer til at ligne Vølund og Kloster. Vi har dog de sidste år løst flere klassiske konsulentopgaver, hvor vi understøtter organisatoriske forandringer for de danske kommuner. Ikke kun på myndighedsområdet, men i hele Social og Sundhedsområdet. Konsulentopgaverne vil derfor fremover fylde mere i Substans.

Vi vil  fortsat have et skarpt fokus på at levere uddannelser og kurser for medarbejdere og ledere om myndighedsopgaven samt -funktionen og løbende udvikle nye tilbud. Vi afholder også stadig årskongresser for ledere og medarbejdere i myndighedsfunktionerne, hvor aktuelle emner og tidens trends sættes i et teoretisk og praktisk lys. Vi bygger således ovenpå et rigtig godt fundament og sørger for at levere endnu mere substans til vores kunder. Hold øje med vores nye hjemmeside og nyhedsbrev for at følge med i, hvad vi kan tilbyde jer.