Hold 2514

Myndighedsuddannelse: God sagsbehandling i myndighedsarbejdet


Datoer

Modul 1: 23.-25. september 2025

Modul 2: 21.-23. oktober 2025

Modul 3: 11.-13. november 2025

Tilmelding er bindende


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 23 10 15 55


Pris

DKK 18.875,-
ex. moms

Grunduddannelse

At arbejde i en myndighedsfunktion kræver kendskab til relevant lovgivning, kommunens serviceniveau og sagsbehandlingsgange. Samtidig skal man kunne navigere i et kompleks handlefelt mellem helhedsorienterede løsninger, motivation, rehabilitering og sammenhængende indsatser. Basisuddannelsen ’God sagsbehandling i myndighedsarbejdet’ sætter et stærkt juridisk fokus i kombination med principperne for god sagsbehandling og udvikling af myndighedsrollen og -opgaven.

HVAD FÅR JEG UD AF UDDANNELSEN?

Det overordnede formål med uddannelsen er, at deltagerne udvikler bevidsthed om myndighedsrollen, opgaver og ansvar sådan, at myndighedspersonen kan gennemføre god sagsbehandling inden for juridiske, politiske og organisatoriske rammer. Deltagerne udvikler faglige kompetencer til at kunne løse myndighedsopgaver med afsæt i borgernes rettigheder og behov, kommunens serviceniveau, behovet for ensartethed og med fokus på ressourcer, gode formål samt helhed og sammenhæng.

Efter basisuddannelsen for myndighedspersoner har du udviklet kompetencer til at kunne:

 • bevilge borgere den rette hjælp med afsæt i lovgivningen, borgers behov og ønsker samt kommunens mål og serviceniveau.
 • udføre korrekt sagsbehandling med afsæt i juridiske og social- og sundhedsfaglige principper for god sagsbehandling.
 • udvikle og styrke faglig identitet som myndighedsperson gennem kendskab til myndighedens opgave og forskellige roller.

 

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?

Uddannelsen er tilrettelagt med moduler á hhv. fire dage og seks dage svarende til 60 lektioner med en praksisrelateret øvelse i mellemperioden. Den enkelte deltager vil få feedback fra underviserne på hhv. udarbejdelse af den gode sagsbehandling og en afgørelse.

På uddannelsen bliver deltagerne præsenteret for:

 • Myndighedsfunktionen i forandring og udvikling
 • Det juridiske grundlag for sagsbehandling
 • Regler for sagsbehandling: Forvaltningsloven, retssikkerhedsloven, offentlighedsloven og persondataloven
 • Servicelovens materielle regler (formål og principper)
 • Den gode afgørelse
 • Principper, sprog og metoder for god sagsbehandling
 • Helhed og sammenhæng i sagsbehandling
 • Mødet med borger og konfliktfulde samtaler
 • Formål og motiverende samtaler

 

HVEM KAN DELTAGE?

Uddannelsen giver en central grundforståelse og -viden til alle, der arbejder som myndighedsperson indenfor det social– og sundhedsfaglige område. Med myndighedspersoner forstås visitatorer, sagsbehandlende terapeuter og øvrige professionelle, der træffer afgørelser indenfor sociallovgivningen. Uddannelsen henvender sig til de professionelle, der ønsker et mere indgående kendskab til de juridiske bestemmelser, sagsbehandlingskravene og samtidig få udviklet og styrket den faglige forståelse for arbejdet som myndighedsperson.

 

HVIS VI GERNE VIL HJEMKØBE UDDANNELSEN?

Kontakt os gerne, hvis I ønsker uddannelsen gennemført som hjemkøb. Uddannelsen vil foregå hjemme i egen organisation eller i samarbejde med nabokommuner, hvor forløbet kan tilpasses, eventuelt afkortes eller sætte fokus på særlige temaer.

HVEM UNDERVISER?

Deltagerne vil møde højt specialiserede undervisere med viden og kompetencer indenfor myndighedsudøvelse i kommunal forvaltning, kommunikation, jura, lovgivning og god sagsbehandling. Underviserne tager udgangspunkt i aktuel viden,  lovgivning og praksis fra Ankestyrelsen.

På uddannelsen kan du møde:

// Charlotte Nejmann Kjær, partner, master i public government og cand.phil. i kommunikation

// Karin Storr, partner, cand.jur.

// Louise Bjerre Bojsen, udviklingskonsulent, cand.mag.comm

// Christian Buskjær Christensen, chefkonsulent, cand.scient.soc.

// Rikke Ø. Asmussen, chefkonsulent, cand.scient.pol.

// Ane Stenbak, juridisk konsulent, Københavns Kommune

// Tatiana Hjort Sørensen, juridisk konsulent, Aarhus Kommune

TilmeldingTilmelding til Hold 2514