Velkommen til konsulenthuset Substans. Vi hedder Substans, fordi vi rådgiver, underviser og bidrager med substans til social- og sundhedsområdet i kommunerne. De opgaver vores kunder og samarbejdspartnere løser har substans, og det ønsker vi at understøtte og udvikle yderligere, når de skal styrke deres organisationer, medarbejdere og borgerne. Derfor leverer vi indholdsmæssig tyngde og stræber altid efter at skabe den bedste effekt for vores kunder.

 

 

 Konsulentydelser

Vi tilbyder konsulenthjælp til social- og sundhedsområdet, når I skal lave forandringer i kommunerne. Det kan være forandringer som følge af ny lovgivning på området, omstruktureringer, et ønske om kvalitetsudvikling eller effektivisering. Vi har mange års erfaring fra mange forskellige kommuner og en bred vifte af faglige kompetencer inden for ledelse, organisation, innovation, jura og kommunikation. Vi kan hjælpe som projektledere, ekspertkonsulenter og proceskonsulenter.

 

 

Kompetenceudvikling

Vi tilbyder en bred vifte af temadage, kurser og udviklingsforløb til professionelle inden for bestiller- og udførerleder på social- og sundhedsområdet. Vi tilbyder grund- og efteruddannelser til myndighedspersoner med fokus på god sagsbehandling, helhed og sammenhæng og myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv. Vi afholder årligt to årskongresser – én for myndighedsledere og -chefer og én for myndighedspersoner.

Nyheder

Om Substans konsulenthus

I Substans konsulenthus tilbyder vi konsulenthjælp, når der skal laves forandringer i kommunerne på social- og sundhedsområdet, arbejdsmarkedsområdet og børn- og ungeområdet. Det kan være forandringer som følge af ny lovgivning på området, omstruktureringer, ønsket om kvalitetsudvikling eller effektivisering. Vi har mange års erfaring fra mange forskellige kommuner og en bred vifte af faglige kompetencer inden for ledelse, organisation, innovation, jura og kommunikation. Vi kan hjælpe som projektledere, ekspertkonsulenter samt proceskonsulenter, og vi samarbejder med en række erfarne konsulenter, som vi trækker ind afhængig af opgavens karakter.

Vi hedder Substans Konsulenthus, fordi vi bidrager med substans i udviklings- og uddannelsesforløb, hvor vi leverer indholdsmæssig tyngde og altid stræber efter at skabe den bedste effekt for vores kunder. De opgaver, vores kunder og samarbejdspartnere løser, har substans, og det ønsker vi at understøtte og udvikle yderligere, når de skal styrke deres organisationer, medarbejdere og borgerne.

I Substans Konsulenthus er det vores mission at levere indholdsmæssig tyngde og altid stræbe efter at skabe den bedste effekt for vores kunder. I Substans konsulenthus er vi nytænkende, proaktive, videnstunge og ambitiøse. Det ses ved, at vi altid står på de nyeste analyser, undersøgelser og forskning, vi er opdateret på de seneste lovudspil, principafgørelser fra ankestyrelsen og anbefalinger fra ombudsmanden. I Substans Konsulenthus er det vores vision som udviklingspartner at skabe læring og udvikling på social- og sundhedsområdet, arbejdsmarkedsområdet og børn- og ungeområdet gennem målrettede uddannelsesforløb og organisationsudvikling.

Det kan vi som konsulenthus fordi, vi har indgående kendskab til vores kunders praksis gennem mange års samarbejde og egen gang i landets kommuner. Vi har viden om nyeste forskning og tendenser på området, som vi kan koble og implementere i strategier i praksis. Vi er ambitiøse og vi tør udfordre, og borgerne kan mærke det, når vi har stået for et uddannelses- eller udviklingsforløb.

Lau Bille, forløbskoordinator
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,
Københavns Kommune:

”Undervejs i undervisningen gives værktøjer, der kan tages direkte hjem til hverdagen og arbejdes videre på. Det forpligter.”

Konsulenthusets kerneopgaver er konsulentstøtte til forandringer baseret på en dyb indsigt i de faglige og organisatoriske forhold. Vi laver uddannelse og kurser for medarbejdere og ledere om generelle og specifikke forhold i myndighedsopgaven og -funktionen på social- og sundhedsområdet. Vi arrangerer årlige kongresser for ledere og medarbejdere i myndighedsfunktionerne, hvor aktuelle emner og tidens trends sættes i et teoretisk og praktisk lys. Derudover giver Substans konsulenthus sparring på faglige og ledelsesmæssige udfordringer.

Vores kerneopgaver understøtter hinanden, fordi de dækker fundamentale og afgørende behov hos vores kunder. Vores opgaveløsning bygger på erfaringsbaseret og teoretisk viden om praksis og skaber læring på forskellige niveauer i organisationen.

Substans konsulenthus består af en række erfarne konsulenter og undervisere, som vi trækker ind afhængig af opgavens karakter, med mange års erfaring fra praksis på social- og sundhedsområdet. Derudover har vi en bred vifte af faglige kompetencer indenfor ledelse, organisation, innovation, jura og kommunikation kan vi hjælpe som projektledere, ekspert- og proceskonsulenter.

Leder, Aalborg Kommune:

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi meget gerne vil bruge Substans i andre sammenhænge en anden god gang. Og jeg kan kun give jer mine varmeste anbefalinger til resten af myndighed/forvaltningen. Så professionelle og præcise konsulenter findes der ikke mange af.

Endnu engang tak for samarbejdet – og forhåbentlig ses vi engang igen 🙂

Lene Bergstein, områdeleder
Forebyggelse og Visitation, Helsingør Kommune:

”Substans konsulenthus lykkes i høj grad med at udfordre ledelse og medarbejderne til nye indsigter, og det efterlader os med næserne i de rette spor!”

 

Kommuner vi har samarbejdet med