Kursus

Kontant tilskud og BPA – Vol. 2

Bestemmelserne om økonomisk tilskud og borgerstyret personlig assistance er et kompliceret fagområde, hvor der både er juridiske, sundhedsfaglige og kommunikative udfordringer. Formålet med bestemmelserne er bl.a. at give den enkelte borger en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, hvor fleksibilitet og selvbestemmelse er nøgleord.

På temadagen som er en fortsættelse af temadagen “Kontant tilskud og BPA”, vil vi særligt arbejde med og lave opfølgning omkring målgrupperne, rådighedstimer, fratagelse af ordningen (eller dele heraf), APV-krav og hvem der håndterer hvad, krav til opfølgning – herunder regnskab.

Derudover arbejder vi med konkrete spørgsmål og ønsker fra deltagerne.

HVAD FÅR DU UD AF DAGEN?

Deltagerne får svar på det, vi endnu ikke har rundet på første dag  –  og dermed et endnu grundigere kendskab til de juridiske forhold – herunder Ankestyrelsens praksis, så de kan træffe kvalificerede beslutninger på det rette grundlag.

 

HVEM KAN DELTAGE?

Dagen er primært rettet mod deltagere fra tidligere hold, men andre der arbejder med bestemmelserne er også mere end velkomne.

 

Åbne kurser

Hjemkøb

Dette kursus findes også som hjemkøb. Kontakt os for at høre nærmere.


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 23 10 15 55